Ny religion föddes ur science fiction

Kan en utfattig science fiction-skribent hitta på sin egen religion, få andra att tro på den och på så vis bli rik och berömd? L Ron Hubbard, scientologins omstridde grundare, visade att det är fullt möjligt.

Church of Scientology Building ligger på Sunset Boulevard i Los Angeles.

I oktober 1947 levde den då 36-årige krigsveteranen L Ron Hubbard under svåra omständigheter. Hans hälsa var fortfarande dålig efter andra världskriget och han hade ständiga pengabekymmer.

I ett brev till den amerikanska myndigheten som ansvarade för krigsveteranernas situation beskrev han sin nedstämdhet och sina självmordstankar. Kunde han möjligen få en högre pension, så skulle livet bli lättare?

Det fick han, men de ekonomiska problemen fortsatte.

Hubbard var sedan länge en av USA:s flitigaste författare av science fiction. Hans texter publicerades i de billiga magasin som på den här tiden var kända för att betala ”en penny per ord”.

Sådana texter kunde han producera i nästan obegränsade mängder, men oavsett hur mycket han skrev blev inkomsterna små.

Något år senare flyttade Hubbard till Savannah i Georgia. Där började han arbeta som frivillig på mentalsjukhus, för att hjälpa patienter att hantera sina problem.

Den metod han använde hade han utvecklat själv, med utgångspunkt i en omvälvande upplevelse han hade haft tio år tidigare, då hans hjärta stannat för en kort stund i samband med en enkel operation.

Efteråt berättade Hubbard att han under de sekunder som gick innan man lyckades återuppväcka honom hade en intensiv ”nära döden-upplevelse”, där han lärde känna existensens sanna natur.

Omstörtande text

Om detta hade han sedan berättat i boken Excalibur, som enligt Hubbard var så viktig att den skulle ”revolutionera allting”.

Så intensiv och nyskapande var denna text, menade han, att ingen kunde läsa den utan att förändras fullständigt.

För vissa påstods boken ha varit så drabbande att de blivit vansinniga efter att de hade läst den, och i några fall skulle läsare till och med ha begått självmord efteråt. Andra hade en mer kallsinnig syn på boken – inget förlag hade till exempel velat ge ut den.

L Ron ­Hubbard utvecklade scientologernas lära.

I slutet av 1940-talet började dock L Ron Hubbard bearbeta sitt material på ett annat sätt, och utvecklade en teknik som han ansåg kunde hjälpa personer med psykiska besvär att befrias från alla komplex och ångest. Så exalterad över sin nya metod var Hubbard att han erbjöd den till flera professionella psykologiska organisationer, men alla tackade nej.

Publicerad i SF-tidskrift

Istället blev det tidskriften Astounding Science Fiction som publicerade Hubbards beskrivning om hur själen kunde renas och stärkas, en metod han kallade ”dianetik”. Vid den här tiden var olika slags teorier om psykets gränslösa kraft populära inom den amerikanska science fiction-kulturen, så Hubbards verk kom helt rätt i tiden och fick stort genomslag.

Hubbard myntade uttrycket ”en-grams” om de minnen av smärtsamma erfarenheter som människors hjärnor, ofta omedvetet, registrerar. Han presenterade sedan en process, kallad ”auditering”, som kunde rensa bort sådana minnen.

En botad person kallades ”clear”, renad, och skulle enligt Hubbard inte bara bli fri från alla psykiska och fysiska problem utan även få överlägsen intelligens och fotografiskt minne.

Under en kort tid uppstod en oerhörd efterfrågan på Hubbard och hans metod. Åtskilliga trädde fram och berättade om hur mycket bättre de blivit av dianetiken, vilket gjorde honom själv alltmer övertygad om att han hade insett något som var ”lika viktigt för mänsklighetens utveckling som upptäckten av elden”.

Kritik och problem

Ganska snart uppstod dock problem. Visserligen hade Hubbard själv en oerhörd karisma och kunde övertala de flesta han mötte. Men när det verkligen gällde visade sig hans metod tveksam.

I en offentlig presentation inför en stor publik i Los Angeles kunde en patient som skulle ha blivit ”clear”, och därmed ha perfekt minne, inte ens minnas färgen på Hubbards tröja när hon stod med ryggen mot honom. Det hela slutade med att stora delar av publiken gick.

Andra problem följde. De amerikanska hälsomyndigheterna började ifrågasätta om L Ron Hubbards metod verkligen kunde bota alla sjukdomar som han påstod.

Förbipasserande erbjuds stresstest av scientologer i Berlin.

Till råga på allt lämnade hans fru honom. I den uppslitande och offentliga tvist som följde anklagade hon Hubbard för att ha misshandlat henne och försökt driva henne till självmord. Dessa anklagelser tog hon dock senare tillbaka, efter en ekonomisk uppgörelse med sin före detta man.

Presenterad som en religion

Inför ett ökande tryck från omvärlden, framförallt olika amerikanska myndigheter, började L Ron Hubbard leka med idén att ”pröva den religiösa vinkeln”, som han uttryckte sig i ett brev.

Tanken var att söka skydd bakom den amerikanska konstitutionens starka försvar för religions-frihet. Kort och gott: dianetiken började utvecklas till scientologi, ett lärosystem som snart skulle presenteras som en egen religion.

Myndigheterna lät sig dock inte övertygas, utan nekade rörelsen status som religion. Även många av de första medlemmarna i Hubbards organisation var skeptiska inför utvecklingen. Han hade själv tidigare uttalat sig oerhört kritiskt mot all religion, men tycktes nu ha ändrat sig.

Till att börja med förklarade han att ”det religiösa” i praktiken inte var så viktigt, utan mest var avsett för -”revisorer och jurister”. Men i själva verket utvecklade han under de kommande åren ett stort antal läror, som han själv beskrev som uttryck för den yttersta visdomen och en kunskap om universums utveckling som överträffade alla tidigare religioner.

I praktiken låter mycket av det som Hubbard då tänkte ut som varianter på science fiction-berättelserna som han skrivit i yngre dagar. Bland annat kan nämnas tanken om att varje människas odödliga själ, den så kallade ”thetanen”, bär på trauman orsakade för länge sedan av en ond intergalaktisk härskare vid namn Xenu.

Kostsamma kurser

Scientologerna var redan från början oerhört hemlighetsfulla och man fick bara veta mer om Hubbards teorier genom att gå oerhört kostsamma kurser.

På 1960- och 70-talet växte scientologin snabbt. Trots stor misstro från myndigheter och media, som gärna beskrev scientologerna som en destruktiv sekt, värvades tusentals nya medlemmar, vilket gjorde att det med åren blev en oerhört välbärgad rörelse.

En orsak till detta var satsningen, som var uttänkt redan från början, att rekrytera enstaka kändisar som sedan skulle göra reklam för den nya ”kyrkan”. I dag hör skådespelare som Tom Cruise, Kirstie Alley och John Travolta till kyrkans främsta pr-agenter.

Den tidigare utfattige L Ron Hubbard fick därmed till sist en bekräftelse på vad han, enligt många källor, ska ha sagt upprepade gånger i slutet av 1940--talet: "ska man bli riktigt rik så ska man starta en egen religion".

Scientologer demonstrerar mot en skattedom om drabbade rörelsen i Los Angeles 1986.

Ända från början har scientologin hårdhänt angripit alla kritiker, bland annat genom att anlita privatdetektiver för att söka komprometterande information som kunde smutskasta dem.

Mest extrem var denna taktik på 1970-talet, då man bland annat lät infiltrera det amerikanska skatteverket och begick inbrott hos personer som ansågs vara rörelsens fiender.
Detta ledde i sin tur till ett
storskaligt tillslag av FBI– något som skakade rörelsen under lång tid -där-efter.

Men trots detta har scien-tologin överlevt. I början av 1990--talet, flera år efter Hubbards död, fick man till sist det man så länge -eftersträvat – ett erkännande från de ameri-kanska skattemyndigheterna att scientologin ur deras perspektiv är att räkna som
en -religiös rörelse. -

Scientologernas dåvarande ledare, -David Miscavige, såg det som ett bevis på att rörelsen var värd samma respekt som vilken annan kyrka som helst.

Antalet medlemmar minskar

Kritiker fortsätter dock att hävda att scien-tologin i grunden är en låtsasreligion och att kärnan i dess verksamhet är en bluff. -Avhoppare har också på-
stått att medlemmarna hjärntvättas och utnyttjas ekonomiskt.

Under 2000-talet har rörelsen även mött hård kritik efter att flera tidigare högt uppsatta medlemmar har hoppat
av och lämnat kritiska vittnesmål om hur rörelsens ledning agerar.

Detta verkar också ge resultat: antalet amerikaner som säger sig vara scientologer har på kort tid minskat från 50 000 till 25 000.