Shutterstock

När uppstod satanism?

År 1966 blev satanismen som religion organiserad i Church of Satan. Tillbedjan av Satan har dock många hundra år gamla rötter.

Under historiens gång har den kristna kyrkan flera gånger anklagat individer och grupper för att tillbe Satan, men anklagelserna är svåra att bevisa.

Det är dock dokumenterat att satanistiska kulter existerade redan på 1600-talet.

Det var även på den tiden som den engelske författaren John Milton skrev boken Paradise Lost, som nyanserar bilden av Satan som en självutnämnd frihetskämpe.

Denna tolkning fick stöd under 1800-talet, då författare, konstnärer och filosofer började framställa Satan som en antihjälte.

Enligt det synsättet gick Satan från att vara förkroppsligandet av ondska till att göra uppror mot kyrkans förtryck och erbjuda människan visdom.

Satanism som organiserad religion började 1966 med bildandet av Church of Satan.

I dag utgörs satanismen av en uppsjö av filosofiska, andliga och kulturella riktningar. Alla har Satan i ­centrum som symbol för bland annat individens frihet och motstånd mot auktoriteter.