När blev Jesus ljushyad?

Jesus avbildas ofta som en vit man. Men målningarnas framställning stämmer inte överens med hur han tros ha sett ut.

Jesus avbildas ofta som en vit man. Men målningarnas framställning stämmer inte överens med hur han tros ha sett ut.

GraphicaArtis/Bridgeman Images

Historikerna vet att den historiska personen Jesus levde i Mellanöstern för cirka tvåtusen år sedan, vilket innebär att han måste ha varit mörkhyad och haft mörkt hår. Redan på några av de första kristna avbildningarna ser emellertid Jesus inte alls ut som den mörkhyade, skäggige jude han var.

Till och med på det äldsta kända porträttet av Jesus, från cirka år 235 efter Kristus, framställs han som en slätrakad grekisk-romersk man. Skälet till det är troligen att de tidigaste avbildningarna mer syftade till att befästa Jesus som ledare för den kristna tron än at avbilda honom realistiskt. Därför framställdes han som en romersk gud, i enlighet med lokala konsttraditioner.

Se hur Jesus såg ut i verkligheten:

Den ljushyade Jesus spred sig

Under de följande seklen framställdes Jesus som antikens filosofer och fick ljus hy, långt hår och skägg. Inom den bysantinska kyrkan var en ljushyad Jesus ett populärt motiv, som i och med Bysantinska rikets dominans under medeltiden blev allmänt accepterat.

Den ljuse Kristus fick sin storhetstid under renässansen, då han avbildas på verk av konstnärer som Leonardo da Vinci och Michelangelo. När europeiska kolonisatörer begav sig ut i världen följde den ljushyade Jesus med, och därmed fick han fotfäste i hela världen.

Lokala avbildningar av Jesus är dock inte ett enbart västligt fenomen. Etniska varianter av Jesus förekommer även i bland annat Etiopien och Kina.