MÄNNISKOOFFER: Barn utan fötter hittade i sydamerikansk grav

I Peru har arkeologer gjort ett obehagligt fynd. Två magra barn verkar ha fått fötterna avhuggna innan de dödades och begravdes.

Under Perus brännande sol gräver arkeologer ut ett gravkomplex som vittnar om 1 500 års historia. Foto: Perus kulturministerium.

Ett nytt hårresande fynd visar att en av ledarna för det peruanska Chimu-folkets under 1400-talet tog sex barn med sig i graven.

"Det ser ut som om barnens fötter avlägsnats med vilja – ett tecken på att de offrades och användes för att vakta graven”, berättar det peruanska kulturministeriet.

1 500 års historia grävs upp

För åtta år sedan gjorde arkeologer de första fynden i Chotuna-Chornancap i nordvästra Peru – bl.a. två pyramider. Senare har det visat sig att det finns gravplatser från perioden mellan år 0 och 1500-talet i området.

Trakterna har bebotts av folk från Moche-kulturen (ca år 100–800 e.Kr.), Sicánfolket (ca 800–1375), Chimufolket (1375–1470) och till sist inkafolket (1470–1533). Alla fyra kulturerna offrade människor men inkafolkets barnmumier är de mest välkända.

100 års utgrävningar väntar

Nu har forskarna hittat en vuxen mans grav som innehåller lerkrukor och två religiösa figurer. I norr, öst och väst ligger barn begravda två och två. Det var bara i den västra graven barnen fått benen avhuggna.

Forskarna menar att människooffren bl.a. skulle ge en bra skörd genom att blidka gudarna.

Utgrävningarna är långtifrån färdiga: ”Området är så stort att det ligger minst hundra års utgrävningar och överraskningar och väntar på oss”, säger den amerikanske arkeologen Haagen Klaus som har deltagit i arbetet.