Kyrkan hedrar de 10 000 martyrerna från massaker på Ararat

Den 22 juni är det ”de 10 000 martyrernas dag” – dagen då kejsar Hadrianus enligt den kyrkliga traditionen lät korsfästa en hel romersk armé på berget Ararat.

© Albrecht Dürer / Wikimedia / Kunsthistorisches Museum Wien

Den 22 juni är enligt kyrkohistorien ”de 10 000 martyrernas dag”, då kristna martyrer hyllas.

Enligt legenden ska en romersk general under kejsar Hadrianus (117–138) ha låtit omvända sig och sina 10 000 soldater till kristendomen, efter att en ängel hade lovat dem seger över en överlägsen fiende.

Generalen, Achatius från Armenien, vann slaget och lät sig föras till berget Ararat i dagens Turkiet av ängeln – men när Hadrianus fick nys om konverteringen skickade han iväg en ännu större armé för att straffa avfällingarna.

Achatius 10 000 man blev alla korsfästa på Ararat, och från den sjätte till den nionde timmen förmörkades solen – precis som under Jesu korsfästelse.

Kristna fick Roms värsta straff

Romarna reserverade vanligtvis imperiets mest avskyvärda avrättningsmetoder för de kristna – för att avskräcka andra.

Den nya religionen betraktades som en gemenskap som stod utanför kejsarmaktens kontroll, och därför hotade den rikets sammanhållning.

Lär dig mer om bakgrunden till förföljelserna och de många martyrerna här:

Romarrikets värsta straff inkluderade:

  • Att korsfästas: Romarna betraktade straffet som ett av de värsta, och det tillämpades i regel mot upprorsmän. i likhet med många andra kristna dömdes även aposteln Petrus till korsfästelse.
  • Att brännas levande: Egentligen ett straff för pyromaner, men det tillämpades även för de kristna, i synnerhet av kejsar Nero. Offren smordes in i tjära och surrades vid pålar.
  • Att bli uppäten av lejon: Den kanske mest kända avrättningsmetoden för kristna martyrer var ursprungligen avsedd för imperiets värsta förbrytare, till exempel mördare och slavar som stulit.
  • Att delas i fyra: Att slitas sönder var ett straff för förrädare och enligt romarna därför lämpligt för de kristna.
  • Att slita i gruvorna:* Ett av de lindrigaste straffen för kristna var förvisning till Roms gruvor. Där slet de dömda ihjäl sig under jorden.