Jesus levde inte i celibat

Bläcket på ett kontroversiellt papyrusfragment bevisar att dokumentet är äkta och att Jesus följaktligen var en gift man.

Papyrusfragmentet offentliggjordes 2012 och är stort som ett visitkort.

Bläck styrker äkthet

Forskare har kommit fram till att ett papyrusfragment som påstår att Jesus var gift är äkta. Forskare från Columbia University har undersökt bläcket på papyrusfragmentet och kommit fram till att det med största sannolikhet är äkta.

Papyrusfragmentet kallas "Evangelium om Jesus hustru" och innehåller orden "Jesus sade till dem, 'Min fru'" och senare i texten står namnet "Maria", som forskare menar måste vara Maria Magdalena. Sedan 2012 har forskare diskuterat huruvida papyrusfragmentet är äkta och om de kan dra slutsatsen att Jesus inte levde i celibat, utan i stället var en gift man.

Papyrusrullen är minst 1200 år

Nu anser forskarna från Columbia University att de kan uttala sig om dokumentets äkthet. Ett nytt test av bläcket från papyrusarket visar att författaren måste ha skrivit evangeliet någon gång mellan 500- och 800-talet.

Slutsatsen backas upp av en kol-14-datering av papyrusfragmentet från 2014, som också placerar rullen inom det tidsspannet. Texten är skriven på koptiska, ett språk som från 800-talet långsamt ersattes av arabiska. Forskarna vid Columbia University fortsätter arbetet med att undersöka papyrusfragmentet och kommer med tiden att avslöja mer om sina rön. De kommer också att kunna ge mer djupgående svar på varför det är äkta.

Papyrusarket kom från anonym källa

Diskussionen om huruvida papyrusarket är äkta började redan 2012, då Karen King, forskare vid Harvards universitet, första gången publicerade det uråldriga dokumentet. King fick fragmentet, som är stort som ett visitkort, från en anonym källa, som säger sig ha köpt det 1999 från en man vid namn Hans-Ulrich Laukamp, som 1963 köpte det i Östtyskland. Men Laukamps familj säger att han aldrig har ägt något papyrusblad.

Maria Magdalena såg Jesus återuppståndelse

Kvinnan som enligt forskare omnämns i papyrusbladet är Maria Magdalena, som tillhörde de första som såg Jesus återuppstånden. Enligt Johannesevangeliet kände hon inte igen Jesus förrän han kallade henne vid namn. Därefter fick hon i uppgift att berätta för de tolv apostlarna att Jesus hade återuppstått. Det gav henne tillnamnet "apostlarnas apostel".