Lanmas/Imageselect

Isabella I av Spanien: Inkvisitionens drottning

Tillsammans med maken Ferdinand förenade Isabella I kungarikena Kastilien och Aragonien. Detta var början till det Spanien som existerar i dag.

När?

Från den 22 april 1451 till den 25 november 1504

Var?

På Pyreneiska halvön, där Isabella I genom äktenskap och krig skapade Spanien.

Hur?

År 1474 tog Isabella makten i Kastilien, trots att hennes halvbrors dotter också gjorde anspråk på tronen.

Isabella hade då varit gift i fem år med Ferdinand, som var kung av grannriket Aragonien. Tillsammans ville de nu förena sina riken till ett, och göra det till en europeisk stormakt.

Isabella var vid sin död en av Europas mäktigaste monarker.

© The Picture Art Collection/Imageselect

Isabella började med att införa lagar som försvagade lokala adelsmäns makt. Därefter bad hon påven om tillåtelse att införa en inkvisitionsdomstol för att avslöja judar och muslimer bland befolkningen.

Makarna lade även stora resurser på att fullborda reconquista, det vill säga återerövringen av Pyreneiska halvön från muslimska furstar – en kamp som hade pågått i flera hundra år.

Den 2 januari 1492 kapitulerade den siste muslimske härskaren i Granada. För att göra hela landet kristet trappade regentparet upp förföljelsen av judar och muslimer.

”Våra kroppar får under jorden njuta den närhet vi gladdes åt i livet.” Utdrag ur Isabellas testamente, i vilket hon uttrycker sin önskan att begravas tillsammans med sin make Ferdinand.

Även de som konverterade till kristendomen riskerade att drabbas av terrorn.

Innan Isabella avled 1504 hade Columbus ­upptäckter i Amerika gjort Spanien rikt.

Varför?

Efter de muslimska osmanernas erövring av Konstantinopel år 1453 fruktade många i det kristna Europa att även muslimerna i Spanien skulle gå på offensiven.

Påven gav därför Isabella tillåtelse att driva in en särskild korstågsskatt, som skulle finansiera erövringen av de sista muslimska fästena på Pyreneiska halvön.

Efter erövringen riktade Isabella den spanska inkvisitionen – vars syfte var att bekämpa kätteri – mot både muslimer och judar i landet.

Isabella såg på så sätt till att all politisk makt i landet hamnade i kristna händer.

Samma år som Granada föll utvisade Isabella och Ferdinand judarna från det spanska riket.

© Shutterstock

Isabella uppfattade religionen som en enande faktor för riket, och hon ville inte att kyrkan skulle behöva konkurrera med synagogor och moskéer om befolkningens gunst.

Deporteringen av de judar som inte konverterade innebar dessutom att kronan kunde konfiskera deras tillgångar.

Vad hände sedan?

Flera av Ferdinands och Isabellas barn gifts bort med andra europeiska kungligheter. Syftet är att stärka den nya spanska dynastin genom äktenskap med andra kungahus i Europa.

1498:

Isabellas äldsta dotter, som också heter ­Isabella och är gift med kungen av Portugal, Manuel I, dör i barnsäng efter att ha fött en son.

Senare samma år dör även Isabella I:s son Johan, som är gift med Margareta av Österrike.

1501:

Yngsta dottern, Katarina av Aragonien, gifter sig med den engelske kronprinsen Arthur, som dör året därpå.

Hon stannar i England och gifter sig med Arthurs bror, som senare kröns som Henrik VIII av England. Det barnlösa äktenskapet upplöses 1533.

1504:

Isabella I efterträds vid sin död av dottern ­Johanna, som senare spärras in som ­sinnessjuk, eftersom hon ifrågasätter den katolska tron.

Hennes make Filip regerar landet i hennes ställe i två år, tills han dör. Då tar Johannas far Ferdinand över. När han dör blir Johannas son Karl kung av Spanien.