Hur många riddarordnar grundade korsfararna?

Vilka korsfararordnar deltog i korstågen?

Från 1100-talet bildades ett stort antal kristna ­riddarordnar i korstågens kölvatten. En heltäckande lista över dem alla är omöjlig att sammanställa, eftersom de grundades, ombildades, upplöstes eller slogs samman i all oändlighet.

Tempelherrarna och Johanniterriddarna var de två mest betydelsefulla ordnarna i det Heliga landet. De utgjorde en stor del av korsfararnas militära muskler i kampen mot de muslimska grannarna. Samtidigt låg de i ständig strid med varandra om makt och rikedom.

På Iberiska halvön ledde lokala riddarordnar kampen mot de muslimska morerna. De västligaste var Calatrava- och Santiagoriddarna, som med tiden inlemmade flera mindre ordnar.

Tyska orden grundades i Heliga landet men drog år 1230 till Östersjön, där en ny ”front” hade öppnats i kampen mot hedningarna. De tyska riddarna skapade sin egen stat i Preussen och förde i många år krig mot litauerna, som höll fast vid sina gamla gudar.

Ordnar blev problembarn

Påvarna välsignade många riddarordnar under medeltiden. Ofta visade sig dock krigarmunkarna vara ostyriga bråkmakare, som förde krig mot andra kristna och roffade åt sig makten.

Lazarusorden bestod av spetälska riddare. De kom från andra ordnar, som stötte ut de medlemmar som drabbades av den fruktade sjukdomen.

Calatravaorden blev ett hot mot kungarna i det spanska Kastilien. De rika och makt­lystna riddarna lade sig i tronföljden.

Svärdsbröderna var en liten men bångstyrig tysk orden i dagens Lettland. De mycket aggressiva riddarnas härjningar blev en belastning för kyrkan.

Ordnar blev problembarn

Påvarna välsignade många riddarordnar under medeltiden. Ofta visade sig dock krigarmunkarna vara ostyriga bråkmakare, som förde krig mot andra kristna och roffade åt sig makten.

©

Lazarusorden

bestod av spetälska riddare.

De kom från andra ordnar, som stötte ut de medlemmar som drabbades av den fruktade sjukdomen.

Calatravaorden

blev ett hot mot kungarna i det spanska Kastilien.

De rika och makt­lystna riddarna lade sig i tronföljden.

Svärdsbröderna

var en liten men bångstyrig tysk orden i dagens Lettland.

De mycket aggressiva riddarnas härjningar blev en belastning för kyrkan.