Giuseppe Enrie/Wikimedia

Hur gammal är Turinsvepningen?

Ända sedan liksvepningen dök upp i medeltidens Frankrike har dess äkthet diskuterats. Men modern forskning har presenterat en hypotes om klenodens ålder och härkomst.

Turinsvepningen är en cirka 4,5 meter lång linneduk som Jesus påstås ha svepts in i efter korsfästelsen för cirka tvåtusen år sedan. Svepningen har avtryck efter en manskropp och spår av blodfläckar som motsvarar de sår som Jesus fick när han avrättades.

Den ikoniska svepningen nämns för första gången i en text 1354, då en riddare visade den i en kyrka i den franska staden Lirey. Var riddaren fått tag i tygstycket och var det funnits sedan korsfästelsen sägs inte.

Svepningen ställdes ut i kyrkan och lockade horder av pilgrimer, men 1389 skrev biskopen av Troyes i ett brev till påven att en lokal konstnär medgett att han förfalskat svepningen.

Avtrycket på svepningen framträder tydligt på negativa fotografier.

© Art Collection 2/Imageselect

Biskopens uppgifter tycks ha varit korrekta, för flera vetenskapliga studier har visat att svepningen inte är äkta. År 1988 visade till exempel tre oberoende kol 14-dateringar att tyget kom från en period mellan åren 1260 och 1390.

År 2018 använde forskare moderna forensiska tekniker för att undersöka blodfläckarna på svep­ningen. Slutsatsen var att fläckarna inte var autentiska, utan troligen hade skapats av en konstnär.

VIDEO – Se hur kol 14-dateringarna gick till:

Video