En av hinduismens heligaste städer är indiska Varanasi, som syns på bilden. Det sägs att man får syndernas förlåtelse om man badar sig i Ganges vid Varanasis strand. 

© Shutterstock

Hur gammal är hinduismen?

Hinduismen skiljer sig från de andra världsreligionerna genom att inte ha någon grundare eller något ”födelsedatum”. I stället växte religionen fram organiskt. Så hur långt tillbaka kan religionen spåras?

28 januari 2019 av Emrah Sütcü

Hinduismen skiljer sig från de andra världsreligionerna då den inte har någon förgrunds­gestalt eller något ”födelsedatum”. 

Istället har religionen växt fram helt organiskt när en rad indiska kulturer, traditioner och trosinriktningar smälte samman för 2 000–2 500 år sedan. 

Några av de religioner som blev till hinduism har rötter som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid, vilket gör hinduismen till en av de äldsta religionerna. 

Klicka dig genom den populära hinduiska guden Ganesha, som bland annat kan ge sina tillbedjare framgång, lycka och visdom:

Många trosformer inom hinduismen

Till skillnad från många religioner styrs hinduismen inte centralt och har ingen egentlig ledare eller helig bok med dogmer.

Religionen består istället av en rad andliga principer och vägledande råd som är öppna för tolkning. Därför lämnar hinduismen plats för olika, och till och med motstridiga trosuppfattningar. 

Indiens förste premiärminister Jawaharlal Nehru definierade religionen på följande vis: ”Hinduismen som tro betraktad är vag, formlös och mångsidig. Den är allt för alla.”

Omkring åttio procent av indierna är hinduer, alltså cirka en miljard människor.

Tre myter om hinduismen

Kor är heliga

Hinduer ser kon som ett snällt och omtänksamt djur som ger näring och liv till människan med sin mjölk. Folk hyser därför stor respekt för kon som behandlas väl, men djuret tillbes inte särskilt av människor.

De har flera gudar

Hinduismens guds­uppfattning är komplex och personlig men kretsar kring en enda gud eller en helig ande. Denna storgud kan ta sig uttryck i oändligt många former, bland annat i mindre gudar.

De hittade på kast

Indiens kastsystem baseras inte på religion utan är ett kulturellt fenomen. Troligtvis infördes den stränga sociala ordningen av de ariska stammar som invaderade Indien för 3 000–4 000 år sedan.

Kanske är du intresserad av...