Shutterstock

Hur gammal är hinduismen?

Hinduismen skiljer sig från de andra världsreligionerna genom att inte ha någon grundare eller något ”födelsedatum”. I stället växte religionen fram organiskt. Så hur långt tillbaka kan religionen spåras?

Hinduismen skiljer sig från de andra världsreligionerna då den inte har någon förgrunds­gestalt eller något ”födelsedatum”.

Istället har religionen växt fram helt organiskt när en rad indiska kulturer, traditioner och trosinriktningar smälte samman för 2 000–2 500 år sedan.

Några av de religioner som blev till hinduism har rötter som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid, vilket gör hinduismen till en av de äldsta religionerna.

Klicka dig genom den populära hinduiska guden Ganesha, som bland annat kan ge sina tillbedjare framgång, lycka och visdom:

Många trosformer inom hinduismen

Till skillnad från många religioner styrs hinduismen inte centralt och har ingen egentlig ledare eller helig bok med dogmer.

Religionen består istället av en rad andliga principer och vägledande råd som är öppna för tolkning. Därför lämnar hinduismen plats för olika, och till och med motstridiga trosuppfattningar.

Indiens förste premiärminister Jawaharlal Nehru definierade religionen på följande vis: ”Hinduismen som tro betraktad är vag, formlös och mångsidig. Den är allt för alla.”

Omkring åttio procent av indierna är hinduer, alltså cirka en miljard människor.