Hur föll oraklet i Delfi i trans?

Kunde oraklet i Delfi försätta sig i trans?

Den "kontakt" Oraklet i Delfi hade med guden Apollon orsakades av narkotiska naturgaser.

Oraklet i Delfi var påverkat av naturgaser

I 1200 år vallfärdade forn­tidens greker till Delfi för att höra guden Apollo tala genom ett kvinnligt orakel, som i trans siade om allt från krigsframgångar till kärleksaffärer. Vad grekerna inte visste, var att oraklets förbindelse med Apollon var mycket jordnära. Hennes trans och ofta tvetydiga svar berodde nämligen på att hon var påverkad av narkotiska naturgaser.

Spricka i berggrunden ledde ut gaser

Precis under den plats där oraklet satt har forskare hittat en spricka i berggrunden, där gas och grundvatten lätt kan tränga upp till markytan. Kemiska analyser avslöjar att kalkstenslagren under templet innehåller både metan och etan. Intressantast var dock fyndet av etylen – en gas som ända in på 1800-talet användes som bedövningsmedel. I små doser ger etylen en känsla av eufori, medan stora doser kan be­döva en människa. De geologiska förhållandena var alltså perfekta för att bringa oraklet i trans.

Grekisk filosof upptäckte att Oraklet inandades ångor

Även den grekiske filosofen Plutarchos upptäckte sam­bandet. Omkring år 95 e Kr tillträdde han posten som en av de präster som skulle tyda oraklets svar och såg då hur hon andades in ånga som steg upp genom en spricka i golvet. Han gissade att ångorna kom från underjor­diska källor och att de var orsaken till hennes profetiska förmågor. Det drogade oraklet siade om framtiden ända fram till år 392 e Kr, då de kristna förbjöd kulten.