Hugenotternas kamp på liv och död mot det katolska Frankrike

Reformationen utlöste flera religionskrig i Europa, men ingenstans var konflikten så våldsam som i Frankrike. Under 1500-talet rasade nio brutala krig mellan katoliker och protestanter, så kallade hugenotter. Följ den religiösa minoritetens kamp för överlevnad.

Katarina Medici efter Bartolomeinatten.

Den franska änkedrottningen Katarina Medici, hjärnan bakom massakern på Bartolomeinatten, inspekterar sitt arbete. Målning från 1880 av Édouard Debat-Ponsan.

© mikroman6/Getty Images

Protestanterna i Frankrike kallades hugenotter. De var få till antalet, men starka nog att ta upp kampen mot katolikerna och kungamakten i Paris.

I nio uppslitande religionskrig försökte de försvara sin kristna tro. De föll offer för flera massakrer, men lyckades också slå tillbaka med samma hänsynslöshet.

Till slut gjorde Solkungen, Ludvig XIV, sitt drag och deras tid i Frankrike var över. Hugenotterna flydde till det protestantiska Europa. Här klarade de sig mycket bättre än andra religiösa minoriteter både före och efter dem, eftersom hugenotterna var mycket efterfrågade utanför Frankrike.

Men vilka var hugenotterna, varför har de ett så konstigt namn och varför var de så populära som flyktingar? Här hittar du svaren på dessa frågor och mycket mer.

Massakern i Vassy

Den 1 mars 1562 rider den franske kungens rådgivare, François av Guise, och hans följe av soldater in i staden Vassy i nordvästra Frankrike.

I en lada i utkanten av staden har 300 personer samlats för en gudstjänst. François av Guise, en troende man, beslutar sig för att ansluta sig till dem.

Men den hängivne katoliken får en chock eftersom församlingen består av hugenotter - franska protestanter - och deras tillbedjan är strängt olaglig.

Sedan Martin Luther inledde reformationen 1517 har relationerna mellan Europas katoliker och protestanter varit spända. I flera länder har den katolska kyrkan förlorat sina privilegier och en reformerad kyrka har tagit över den prästerliga makten.

Även den katolska kyrkan i Frankrike har känt hur grunden skakat under den, men än så länge har det inte förekommit någon regelrätt krigföring mellan samfunden.

Vid det här laget har hugenotterna i Frankrike fått ett antal rättigheter, bland annat rätten att fira gudstjänst. Villkoret är dock att det sker utanför städerna.

När Guise inser att hugenotterna utövar sin tro i ladan innanför Vassys stadsmurar tvingas han ingripa. Han försöker stoppa gudstjänsten.

Den hugenottiska församlingen gör motstånd och kastar sten på Guises soldater. En av stenarna träffar enligt uppgift François de Guise själv, och i vredesmod beordrar han att ladan ska brännas ned.

Massakern på hugenotterna i Vassy.

Paniken i ladan och soldaternas brutalitet framgår tydligt av denna skildring av massakern i Vassy 1562, som den protestantiske konstnären Frans Hogenberg gjorde några årtionden senare.

© Public domain

Soldaterna sätter eld på ladan och strax därefter hörs skriken från de instängda hugenotterna. Många lyckas fly undan lågorna, men minst 74 mister livet.

Massakern i Vassy utlöser de franska religionskrigen och under de följande 36 åren försöker de franska katolikerna utrota hugenotterna och deras protestantiska tro med vapenmakt, förtryck och folkmord.

Varför kallas de hugenotter?

Hugenotternas kors.

Hugenottkorset med 12 liljeblad - ett för var och en av apostlarna - och en duva som symboliserar den helige ande.

© Bibleboxone/Shutterstock

Hugenotterna tog udden av öknamnet

De nio franska religionskrigen

Massakern i Vassy utlöste religionskriget i Frankrike, med katoliker på ena sidan och protestanter på den andra.

År 1562 hade omkring hälften av landets adel konverterat till protestantismen och det uppskattas att cirka två miljoner fransmän - omkring 10 procent av den franska befolkningen vid den tiden - betraktade sig som protestanter. Det största antalet fanns i södra och västra Frankrike.

Huvudkraften bakom det nya kristna trossamfundet var den franske pastorn och reformatorn Jean Calvin. Inspirerad av Martin Luther utgav Jean Calvin 1536 sin viktigaste text, Institutio christianae religionis - Undervisning i den kristna religionen. Texten blev ett religiöst rättesnöre för protestanterna i Frankrike.

Till skillnad från katolikerna, som såg kyrkan som en direkt manifestation av Gud och en länk mellan Herren och de kristna, trodde protestanterna att den enskilda människan stod i direkt förbindelse med Gud.

Detta återspeglades i hugenotternas avståndstagande från katolsk pompa och ståt i sina kyrkor, som därför inte pryddes med färgstarka avbildningar av Bibeln och helgonens liv.

Sankt Bartolomei natt av François Dubois.

François Dubois (1529-1584) var en protestant från Amiens som troligen var närvarande på natten till Bartolomeidagen. Dubois lyckades fly till Genève i Schweiz. Hans ögonvittnesskildring av massakern är den enda kända målningen av hans hand.

© François Dubois/Wikimedia Commons

Efter Vassy-massakern utkämpade hugenotter och katoliker sammanlagt nio religionskrig på liv och död mellan 1562 och 1598.

Båda sidor genomförde massakrer - mest känd är massakern under den så kallade Bartolomeinatten i augusti 1572, då hugenotter över hela Paris attackerades och dödades av katoliker.

Omkring 2 000 protestanter dödades i den blodiga massakern, och under de följande veckorna miste så många som 30 000 hugenotter livet när attackerna spred sig till flera franska städer.

Bartolomeinatten

Bartolomeinatten: bröllopsscen från filmen "Drottning Margot" (1994).

En scen ur Patrice Chéreaus film "Drottning Margot" (1994). Filmen utspelar sig under dagarna kring Bartolomeinatten och är baserad på Alexandre Dumas den äldres roman "Drottning Margot" från 1845.

© kpa Publicity Stills, United Archives

Kungligt bröllop slutade i blodig massaker

**Natten mellan den 24 och 25 augusti 1572 utsattes hugenotterna för en av de blodigaste massakrerna i fransk historia. Allt började med ett bröllop.

I ett försök att skapa fred mellan katolikerna och hugenotterna tillkännagav Katarina Medici och hennes son Karl IX att drottningens dotter prinsessan Margrete skulle gifta sig med den protestantiske kungen Henrik av Navarra.

Bröllopet ägde rum i Notre-Dame-katedralen i Paris, men jublet över det strategiska äktenskapet var dämpat. Både protestanter och katoliker var skeptiska, och konflikterna mellan de två sidorna tillspetsades dagarna efter bröllopet.

Katarina Medici var rasande över protestanternas fortsatta missnöje och planerade att mörda hugenotternas ledare Gaspard de Coligny bara några dagar efter bröllopet. Hon anlitade en lönnmördare för att skjuta Coligny, men kulan träffade bara hans hand.

Några dagar senare tog Henrik av Guise saken i egna händer. Han var son till François av Guise - mannen bakom massakern i Vassy.

Henrik av Guise skickade sina soldater till hugenottledarens sovrum natten till den 24 augusti - även känd som Bartolomeinatten.

Den här gången utfördes mordet och Colignys kropp kastades ut genom fönstret. Den landade på innergården där den skändades på ett brutalt sätt. Totalt 2 000 hugenotter miste livet under Bartolomeinatten, och under veckorna som följde spred sig mördandet till städer som Orléans, Lyon och Bordeaux.

Historiker uppskattar att upp till 30 000 hugenotter dödades i massakrerna, medan ett ännu större antal flydde landet eller konverterade tillbaka till katolicismen för att rädda sina liv.

Lugnet sänkte sig - för ett tag

År 1588 tvingades hugenotterna till ett nytt fördrag som berövade dem alla rättigheter. Fördraget förbjöd också en protestant att bli kung.

Eftersom protestanternas ledare, Henrik av Navarra, var den närmaste tronarvingen inleddes en lång kamp för att få landets ständer att ändå erkänna honom som kung.

Efter långa förhandlingar konverterade Henrik av Navarra tillbaka till katolicismen 1593 och installerades slutligen som kung av Frankrike, Henrik IV.

Den nye kungen erkände katolicismen som statsreligion, men legaliserade också protestantismen i Frankrike genom den så kallade Nantesediktet.

Efter nio religionskrig under 36 år blev det äntligen fred i Frankrike, men den religiösa minoritetens nyvunna frihet och självbestämmande blev kortlivad.

Ett dussin år efter ediktet i Nantes började katolikerna återigen förfölja de "otrogna" hugenotterna. Henrik IV:s son Ludvig XIII förbjöd protestanter att inneha offentliga ämbeten, och de fick inte längre skydda sina städer militärt.

Solkungen: Omvändelse via tvång och våld

Ludvig XIV 1701.

Solkungen (Ludvig XIV) i sin storslagna, kungliga klädsel.

© Everett Collection/Shutterstock

När Henrik IV:s sonson - Ludvig XIV, även känd som Solkungen - besteg Frankrikes tron 1643, ökade förföljelsen av den religiösa minoriteten. År 1685 undertecknade Solkungen ediktet i Fontainebleau, som upphävde ediktet i Nantes och förbjöd protestantismen genom lag.

Kungen lät bland annat förstöra hugenotternas kyrkor, stänga deras skolor och förbjöd dem att gifta sig med varandra.

Övergreppen fick omkring 200 000 hugenotter att fly landet, men alla protestanter var inte villiga att ge upp utan strid.

År 1702 gjorde hugenotterna i Cevennerna i södra Frankrike en bonderevolt mot Ludvig XIV:s grymma förföljelser.

Denna falang av hugenotter kallade sig camisarder och utkämpade ett årslångt gerillakrig mot de franska katolikerna med bakhåll och nattliga räder.

Med tiden fångade Ludvig XIV:s trupper in allt fler av de protestantiska rebellerna, och 1707 skrev camisardledaren Jean Cavalier desillusionerat i sin dagbok:

"Den enda tröst som återstår för mig är att det regemente jag hade äran att leda aldrig såg tillbaka, utan sålde sitt liv dyrt på slagfältet".

Hugenotterna ledde den industriella revolutionen

Dragon tvingar hugenotten att omvända sig.

Franska soldater - så kallade dragoner - trakasserade och hotade hugenotterna i deras egna hem för att tvinga dem att konvertera till katolicismen. Denna handling kallades för en "dragonad".

© Wikimedia Commons

År 1710 hade Ludvig XIV besegrat camisarderna och fem år senare dog den franske Solkungen, varefter den religiösa förföljelsen av hugenotterna gradvis avtog.

Vid den här tiden hade flera hundratusen hugenotter flytt landet, främst till Schweiz, Tyskland och England.

Hugenotterna var skickliga hantverkare och handelsmän och visade sig snabbt vara en ovärderlig arbetskraft i de länder de anlände till.

I England, där 50 000 hugenotter bosatte sig på 1700-talet, blev de skickliga flyktingarna och deras ättlingar drivande inom den industriella revolutionen.

Efter den franska revolutionen 1789 erkändes äntligen hugenotterna som jämlika medborgare och religiösa samfund i Frankrike. Men århundraden av religiös förföljelse hade tagit ut sin rätt på de franska protestanterna.

Idag är det bara 2,5 procent - motsvarande 1,7 miljoner fransmän - som tillhör protestantiska kyrkor.

Solkungens eftertraktade offer

Hugenotter i Preussen.

Kurfursten av Brandenburg tar emot flyende hugenotter 1685. Målning från 1885.

© Imageselect

Redan på 1500-talet började hugenotterna fly från Frankrike, men den stora avfolkningen ägde inte rum förrän under Ludvig XIV:s regeringstid i slutet av 1600-talet. Även om flykt alltid är en tragedi hade kanske fördrivningen av hugenotterna från Frankrike trots allt positiva effekter. Hugenotterna visade sig vara en mycket eftertraktad invandrargrupp i hela Europa.

England

50 000 hugenotter bosatte sig i England efter att protestantismen förbjudits genom lag i Frankrike 1685, och de blev väl mottagna. De var skickliga hantverkare och förde med sig nya tekniker som vävning, knyppling och handsktillverkning. Idag beskrivs hugenotterna ofta som en av förutsättningarna för den industriella revolutionen på 1700- och 1800-talet.

Nederländerna

Uppemot 100 000 hugenotter tros ha flytt till Nederländerna. Kalvinismen var den dominerande trosriktningen här och är nära besläktad med hugenotternas tro. Många fortsatte sin resa mot ett nytt hem i utomeuropeiska områden i det växande nederländska imperiet. Det var till destinationer som Nya Amsterdam (senare New York) och Kapkolonin, numera känt som Sydafrika, som de tog med sig vinodlingen.

Preussen och Tyskland

Från 1565 flydde mellan 40 000 och 50 000 hugenotter från Frankrike till Tyskland. Ungefär hälften av dem kom till Berlin eftersom den preussiske kurfursten Friedrich Wilhelm hade bjudit in dem och gett dem särskilda privilegier. Från slutet av 1600-talet växte framför allt textilindustrin i Tyskland och de tyska staternas ekonomi fick ett uppsving tack vare de driftiga hugenotterna.

Danmark

Hugenotterna var också efterfrågade i Danmark på grund av sitt rykte som hantverkare och handelsmän. År 1719 inbjöds ett stort antal hugenottfamiljer från Brandenburg att bosätta sig i Fredericia, där det till skillnad från i resten av Danmark rådde religionsfrihet. Hugenotterna var de första som introducerade potatisen i Danmark.