Heligt ben kommer inte från en av Jesu apostlar

I mer än 1 500 år har munkar i Rom trott att de vakat över kvarlevorna av aposteln Jakob den yngre, som kanske var Jesu bror.

I mer än 1 500 år har munkar i Rom trott att de vakat över kvarlevorna av aposteln Jakob den yngre, som kanske var Jesu bror.

Museo del Prado

En undersökning av ett fragment av ett lårben från en människa har visat att kyrkan Santi Apostoli i Rom inte har kvarlevorna av Jakob den yngre – en av Jesu lärjungar. Undersökningen genomfördes av den danske kemiprofessorn Kaare Lund Rasmussen i samarbete med ett antal europeiska universitet.

Munkarna vände sig till Lund Rasmussen för att få hans hjälp med att klargöra huruvida kyrkan i sin ägo verkligen har benfragment från två av Jesu apostlar: Jakob den yngre och Filip. Jakob betraktas av en del kristna som en bror till Jesus.

Vissa kristna hävdar att Jakob den yngre var bror till Jesus.

© Museo del Prado

Benen hamnade i Santi Apostoli-kyrkan i mitten av det första årtusendet. Det var under den perioden väldigt vanligt att kristna martyrers gravar öppnades och att benen placerades i olika kyrkor, där de tillbads.

Munkarna i Rom påstås även ha aposteln Filips fot, som är för porös för att undersökas. Kvarlevorna av Jakob den yngre – en bit av ett lårben – kunde däremot dateras.

Benet tillhörde en tidig kristen

Kaare Lund Rasmussen var emellertid tvungen att göra munkarna besvikna. Enligt en kol 14-datering kommer lårbenet från en person som levde mellan 214 och 340 efter Kristus. Den bibliske Jakob tros ha dött år 62.

Kol 14-datering avslöjade sanningen

”Även om reliken inte härrör från Jakob den yngre, kastar den ljus över den tidiga kristendomens historia”, förklarar Kaare Lund Rasmussen enligt nätmediet EurekAlert och fortsätter: ”Vi betraktar det som sannolikt att de som förde lårbensfragmentet till Santi Apostoli trodde att det tillhörde Jakob den yngre. De måste ha tagit det från en kristen grav, så det har tillhört en tidig kristen, apostel eller ej.”