Museo del Prado

Heligt ben kommer inte från en av Jesu apostlar

I mer än 1 500 år har munkar i Rom trott att de vakat över kvarlevorna av aposteln Jakob den yngre, som kanske var Jesu bror.

En undersökning av ett fragment av ett lårben från en människa har visat att kyrkan Santi Apostoli i Rom inte har kvarlevorna av Jakob den yngre – en av Jesu lärjungar. Undersökningen genomfördes av den danske kemiprofessorn Kaare Lund Rasmussen i samarbete med ett antal europeiska universitet.

Munkarna vände sig till Lund Rasmussen för att få hans hjälp med att klargöra huruvida kyrkan i sin ägo verkligen har benfragment från två av Jesu apostlar: Jakob den yngre och Filip. Jakob betraktas av en del kristna som en bror till Jesus.

Vissa kristna hävdar att Jakob den yngre var bror till Jesus.

© Museo del Prado

Benen hamnade i Santi Apostoli-kyrkan i mitten av det första årtusendet. Det var under den perioden väldigt vanligt att kristna martyrers gravar öppnades och att benen placerades i olika kyrkor, där de tillbads.

Munkarna i Rom påstås även ha aposteln Filips fot, som är för porös för att undersökas. Kvarlevorna av Jakob den yngre – en bit av ett lårben – kunde däremot dateras.

Benet tillhörde en tidig kristen

Kaare Lund Rasmussen var emellertid tvungen att göra munkarna besvikna. Enligt en kol 14-datering kommer lårbenet från en person som levde mellan 214 och 340 efter Kristus. Den bibliske Jakob tros ha dött år 62.

Kol 14-datering avslöjade sanningen

Apostlarna deltog i den sista måltiden

Leonardo da Vincis berömda målning visar situationen då Jesus berättar för de tolv lärjungarna att han snart ska dö.

Web Gallery of Art & Shutterstock

Herrens bror

Jakob den yngre syns till vänster på Leonardo da Vincis ”Nattvarden”. Av en del kristna betraktas han som antingen bror eller kusin till Jesus.

Web Gallery of Art, Kaare Lund Rasmussen/SDU & Shutterstock

Jesus sitter i mitten

På målningen sitter Jesus i mitten. Han har precis berättat för sina närmaste att en av dem kommer att förråda honom.

Web Gallery of Art & Shutterstock

Fotens ägare

I målningens högra sida sitter Filip. Om det är hans fot munkarna i Santi Apostoli har är fortfarande oklart. Foten är för porös för att kunna dateras utan att den förstörs.

Web Gallery of Art, Kaare Lund Rasmussen/SDU & Shutterstock

”Även om reliken inte härrör från Jakob den yngre, kastar den ljus över den tidiga kristendomens historia”, förklarar Kaare Lund Rasmussen enligt nätmediet EurekAlert och fortsätter: ”Vi betraktar det som sannolikt att de som förde lårbensfragmentet till Santi Apostoli trodde att det tillhörde Jakob den yngre. De måste ha tagit det från en kristen grav, så det har tillhört en tidig kristen, apostel eller ej.”