Heritage Images/Getty Images

Franciskus av Assisi: Rikemanssonen blev tiggarmunk

Rikemanssonen Franciskus av Assisi ställde till med skandal i sin hemstad och lämnade allt. I stället började han arbeta för de fattiga och sjuka, och snart följde flera tusen hans exempel.

En tidig morgon i staden Assisi kom människor springande genom de trånga gatorna ner mot biskopens hus.

Ropen ekade mellan gränderna: ”Kom och se Bernardones son Franciskus! Han har blivit galen.”

Invånarna i den italienska staden tittade förbryllade ut från sina hus, och mer än en mumlade surt: ”Han har väl alltid varit galen, den där sprätten.”

Motvilligt drogs de ändå med till bis­kopshuset. Där stod han, galningen, mellan biskop Guido och sin far Pietro Bernardone, den rike tyghandlaren.

Fadern skummade av raseri medan bisko­pen försökte lugna ynglingen, som just börjat kasta av sig kläderna.

”Nu har jag ingen annan far än vår Fader, som är i himlen!” Franciskus av Assisi.

Folk tjöt upphetsat. Det var ju inte klokt! Där flög sammetsjackan, där en väst av siden.

Och nu byxorna! Vad var det fråga om? Människorna som samlats hörde Franciskus röst: ”Och här har du, här har du, här har du!”

Pietro Bernardone böjde sig ner och grep tag i sonens plagg, som hamnade på marken.

Alla stirrade förfärade. Franciskus stod naken framför dem.

Biskopen slet till sig en gammal mantel och slängde den över pojkens axlar.

Då ropade Franciskus: ”Nu har jag ingen annan far än vår Fader som är i himlen!”

Franciskus av Assisi blev stadens stolthet

Staden Assisi ser nästan likadan ut i dag som när Franciskus ställde till med skandal för 800 år sedan.

Då skrattade man åt honom, men i dag är han stadens stolthet. Han är känd i hela världen som den helige Franciskus av Assisi.

Som grundare av Franciskanorden kom han att påverka det medeltida europeiska samhället mer än någon hade kunnat föreställa sig.

Faktum är att han är en av de mest inflytelserika personerna från perioden över huvud taget.

Allting började på torget i hemstaden när den rike ynglingen, känd som Assisis playboy, bröt med sin far och klädde av sig naken inför stadens invånare.

Franciskus föddes 1182 som son till Donna Pica och Pietro di Bernardone. Fadern var en av stadens mest fram­gångs­rika köpmän, och skämde bort sonen på alla sätt.

Pojken var vacker, rolig och galant och älskade att spatsera omkring i dyra kläder. Han blev därför en central figur bland Assisis unga och höll ofta fester, då han sjöng franska ballader. Och så drömde han om att bli riddare.

Trots sin utsvävande livsstil kände Franciskus starkt för stadens många fattiga.

När han en dag stod och sålde varor åt sin far på marknaden, kom en tiggare fram och bad om en slant.

Franciskus var upptagen med en kund, men så fort kunden gått, rusade han efter tiggaren och gav honom alla sina pengar.

Händelsen gjorde Franciskus far rasande och hans vänner retade honom.

Frans af Assisi
© Wikimedia Commons/El Greco - The Yorck Project

Franciskus av Assisi: Fem snabba fakta

Fälttåg slutade med fängelse

Tolvhundratalet var riddarnas och kors­tågens tid. I de italienska städerna uppstod ofta tvister mellan adelns riddare och den ledande borgarklassen.

Längst ner på den sociala skalan fanns tiggare och spetälska. Konflikter mellan de små stadsstaterna runtom i Italien urartade ofta i regelrätta krig.

Franciskus ansvarslösa tillvaro avbröts när grannstaden Perugia utmanade Assisi. Plötsligt fann han sig på väg mot Perugia i full rustning.

Han tillfångatogs i striderna och sattes i fängelse där han blev kvar ett år. Franciskus sägs dock ha behållit sitt goda humör.

Legenden berättar att hans sånger ekade i fängelsehålan och muntrade upp medfångarna.

Trots sin fångenskap trodde han att han skulle bli berömd, men kamraterna skrattade åt hans drömmar.

Franciskus av Assisi återuppbygger förfallen kyrka

Fängelsevistelsen hade emellertid förändrat honom, och efter hemkomsten blev han sjuk, sov oroligt och drabbades av tungsinne.

Varje morgon sadlade han sin häst och red planlöst omkring i Umbriens ljusa vårlandskap.

På kvällarna mötte han som vanligt sina vänner och ställde till med fest. Men en kväll var han försvunnen.

Vännerna fann honom i månskenet och när de frågade: ”Vem drömmer du om, Franciskus?” svarade han enligt legenden med en sång: ”Fru Fattigdom heter hon. Hon är god och from, Fru Fattigdom.”

Franciskus fick träffa Egyptens sultan, som var väldigt ­imponerad av hans mod.

© Incamerastock/Imageselect

De kristnas ärkefiende belönade franciskanerna

I dalen nedanför Assisi låg San Damiano, en förfallen liten kyrka. Där ska Franciskus ha knäfallit framför det vackraste kors han någonsin sett.

Medan han betraktade de målade figurerna på korset tyckte han sig förnimma en uppmaning i sitt inre: ”Gå och bygg upp den kyrka du ser i ruiner.”

Uppmaningen har tolkats symboliskt som att Franciskus skulle återupprätta de sanna kristna idealen i en kyrka som förstörts av makthunger och korruption.

På hemvägen mötte han en spetälsk. Stanken var vidrig.

Franciskus ville vända om men en impuls fick ho­nom att stanna, kliva av hästen, rusa fram till den sjuke och ta honom i sin famn.

Franciskus tog också itu med att bygga upp den förfallna kyrkan enligt den uppmaning han tyckte sig ha hört från korset på altarväggen.

När han restaurerade den lilla kyrkan i dalen kom flera av hans vänner och ville vara med.

De sålde sina ägodelar för ”fru Fattigdoms­” skull.

Till slut var de tolv, och Franciskus insåg att de nu var så många att de behövde bege sig till Rom och be om påvens tillåtelse för sin verksamhet.

Påven såg Franciskus av Assisi i en dröm

I 1200-talets katolska kyrka betydde pengar ofta mer än andlighet.

Det pågick ständiga strider om positionerna kring påven och korstågen utarmade kyrkan ekonomiskt. Kyrkan hade blivit en institution för världslig politisk makt.

Enligt helgonberättelsen kände påven Innocentius III igen Franciskus från en dröm och gav honom därför år 1210 ett muntligt löfte att predika.

Franciskus fick allt fler lärjungar och uppmanade dem att liksom han skänka bort alla sina tillgångar och leva på allmosor.

Enligt legenden kunde Franciskus tala med djuren, som han även bad tillsammans med.

© Pictorial Press Ltd/Imageselect

Franciskus av Assisi blev förebild för miljörörelsen

Snart bjöd biskop Guido in Franciskus att predika i hemstaden. En av åhörarna var Klara Scifi, dotter till en förnäm riddare.

Hon blev så djupt berörd av Franciskus budskap att hon arrangerade ett möte med honom.

”Jag vill följa dig”, förklarade hon bestämt. Franciskus föreslog då att kyrkan San Damiano, där han fått sin kallelse, skulle bli den plats där Klara kunde samla sina väninnor.

Trots att familjen Scifi hade planerat ett bröllop rymde Klara hem­ifrån för att grunda ett kloster i den återuppbyggda kyrkan.

”Gör först det nödvändiga, gör sedan det möjliga – och plötsligt gör du det omöjliga.” Franciskus av Assisi.

Först kom lillasyster Agnes, sedan fru Ortolana, flickornas mor, och därefter ett stort antal unga flickor från förmögna familjer.

I det nygrundade klostret skulle de lära sig att leva ett liv präglat av bön, fattigdom, kyskhet och lydnad.

Den heliga Klara blev känd både för sin skönhet och sin klokhet. Biskopar, kardinaler och påvar sökte hennes råd.

Hennes nunneorden, de så kallade klarissorna, spred sig också över världen.

Redan 1289 grundades ett kloster i Stockholm, där Klarakvarteren alltsedan dess har burit hennes namn.

Franciskus av Assisi spred folkrörelse

Franciskus lämnade Assisi och vandrade till fots till städer och byar där han spred sitt budskap.

Redan under Franciskus livstid fanns det cirka femtusen ordensbröder.

På grund av sina grå dräkter kallades dessa tiggarmunkar för gråbröder. Sjuka och fattiga kunde alltid räkna med att få hjälp från franciskanbröderna.

Franciskus lappade munkkåpa finns i dag bevarad i klostret i Assisi.

© Stock Italia/Imageselect

Den 3 oktober år 1226 avled Franciskus, 44 år gammal. Då hade han grundat en folkrörelse.

Från Italien spred den sig över hela Europa och senare ut över världen. Historiker uppskattar att det år 1300 fanns mellan 30 000 och 40 000 franciskanermunkar.

Redan 1232 kom de första till Danmark och året därpå till Visby.

Under medeltiden grundades det inte färre än tjugofyra gråbrödrakloster i Skandinavien, och i Lund upprättade Franciskanorden 1438 en högskola.

I samband med reformationen på 1500-talet försvann både den manliga och den kvinnliga grenen av Franciskanorden i stort sett helt från Sverige och resten av Skandinavien.

Först på 1960-talet kom franciskanerna tillbaka till Sverige, och i dag är orden etablerad på ett flertal orter runtom i landet.

I dag utgör franciskanerna den största av alla ordnar inom den katolska kyrkan.

Oavsett vilken gren de tillhör bär alla ordens munkar ett vitt rep kring midjan.

Repet är försett med tre knutar för att påminna om de tre klosterlöftena: Lydnad, fattigdom och kyskhet.