Forskare: Kontroversiell boksamling om Jesus är äkta

Brittiska forskare har undersökt en samling böcker av bly, som kan vara de första skriftliga källor som nämner Jesus. Slutsatsen är att böckerna är omkring 2000 år gamla.

En samling böcker av bly kan vara de första skriftliga källor som nämner Jesus.

Först lite förhistoria:

År 2008 fann en beduin en samling av 70 små böcker av bly i en grotta i Jordanien. Böckerna innehåller teckningar och texter, som nämner Jesus och bland annat beskriver att han tillbad en gud, som var både man och kvinna. Samt att Jesus inte ville starta en ny religion utan bara återuppliva gamla judiska traditioner.

Fyndet publicerades redan 2011, och de första analyserna antydde att böckerna härrörde från Jesu egen livstid.

Nu har brittiska forskare vid University of Surrey analyserat samlingen och kommit fram till att den av allt att döma är cirka 2000 år gammal – alltså någorlunda samtida med Jesus.

Blyet är uråldrigt

Forskarna har bland annat jämfört bly från böckerna med gammalt, romerskt bly och kan slå fast att de är identiska.

Analyser visar dessutom att blyet saknar ”spår av radioaktivitet från polonium, som i regel syns i moderna blyprover”, och att det på atomär nivå brutits ned på ett sätt som inte kan åstadkommas på konstgjord väg.

”Allt detta är starka bevis för att föremålen är synnerligen gamla – vilket överensstämmer med undersökningar av texten och utformningen, som antyder en ålder av omkring 2000 år”, säger forskarna i ett pressmeddelande.

Tidigaste skriftkällan

Slutsatsen är kontroversiell, eftersom flera ansedda forskare tidigare har förkastat böckerna som falsarium.

Om de nya analyserna stämmer är boksamlingen emellertid den tidigaste skriftliga källan som nämner Jesus. Även namnen på apostlarna Jakob, Petrus och Johannes förekommer i böckerna.