Library of Congress

Engelska kyrkan ber om ursäkt för judeförföljelser

Med 800 års fördröjning tar engelsk biskop nu avstånd från sina företrädares blodiga massakrer på landets judar.

År 1222 sammanträdde engelska kyrkoledare och införde stränga regler för judar. Under synoden i Osneys kloster beslutades det till exempel att Englands judar skulle bära ett märke på sina kläder, och att de inte fick umgås socialt med kristna.

Med anledning av 800-årsjubileet för kyrkomötet i Osney har kyrkan nu valt att be om ursäkt för sin roll i de judeförföljelser som följde i kölvattnet på synoden:

”Låt oss be att (ursäkten, red.) inspirerar kristna i dag att ta avstånd från nutida former av antisemitism”, skrev Englands ärkebiskop Welby på Twitter.

Synoden år 1222 utlöste blodiga oroligheter, och efter flera decennier av förföljelse och flera massavrättningar slutade det med att alla Englands drygt 3 000 judar landsförvisades.

Landsförvisningen av Englands judar varade från 1290 till 1650-talet, när Oliver Cromwell öppnade gränserna för dem igen.

© British Library

Ursäkt får kluvet mottagande

Medan en del judar har tagit emot ursäkten väl, är andra mer avvaktande.

Tony Kushner, som är professor i historien om relationer mellan judar och icke-judar vid universitetet i Southampton, påpekar att engelska kyrkan till exempel fortfarande ser det som sin uppgift att omvända judar till kristendomen:

”Att acceptera att blodsutgjutelser, massakrer och utvisningar var fel är enkelt. Men att acceptera att judar har rätt till sin religion är mer utmanande (för kyrkan, red.)”, säger han till engelska nyhetsmedier.