Det verkliga Atlantis

På 1800-talet hittade arkeologerna spår efter en mäktig civilisation på Kreta. Den hade blomstrat – tills den plötsligt gick under för 3.500 år sedan. Minoernas civilisation har stora likheter med Atlantis, sagoriket som filosofen Platon berättade om.

Books:
Læs mere
● R. Castleden: Minoans. Life in Bronze Age Crete, Routledge, 2000 ● J.V. Luce: Atlantis: New Light on an old Legend,
HarperCollins, 1971 ● C.W. Shelmerdine (red.): The Aegan Bronze Age, Cambridge University Press, 2008

Websites:
www.uri.edu/endeavor/thera/index.html