De 12 apostlarna: Apostlarna gav Jesus evigt liv

Enligt historikerna är antalet apostlar varierande under den tid som Jesus predikade, men man har identifierat 12 personer som de ursprungliga lärjungarna.

Nattvarden av Leonardo da Vinci.
© Santa Maria delle Grazie Church

Enligt Bibeln utsåg Jesus 12 män som skulle regera tillsammans med honom i Guds rike. Efter uppståndelsen bad han dem resa ut och göra ”alla folk till lärjungar”.

Enligt historikerna är antalet apostlar varierande under den tid som Jesus predikade, men man har identifierat 12 personer som de ursprungliga lärjungarna.

Några av dem vet man bara lite om – de flesta lär i alla fall ha fått betala ett högt pris för sin nya kristna tro.

Bibeln berättar även om andra personer, som fungerade som religiösa ledare på Jesu tid. Till exempel hade även Johannes Döparen ett antal lärjungar.

I Nya Testamentet står det att Jesus hade många anhängare, men de tolv apostlar som han gav i uppdrag att förkunna sitt budskap efter sin död, hade han en extra nära relation till. Det var även de tolv personerna som han delade sin sista måltid med på skärtorsdagen.

Modern återgivning av Leonardo da Vincis målning ”Nattvarden”

Målningen är en modern återgivning av Leonardo da Vincis Den sista nattvarden.

1. Bartolomeus, 2. Jakob den yngre, 3. Andreas, 4. Judas Iskariot, 5. Petrus, 6. Johannes, 7. Tomas, 8. Jakob den äldre, 9. Filip, 10. Matteus, 11. Judas Taddaios, 12. Simon.

© Scanpix/AKG-Images

Bartolomaios

Bartolomeus, en av Jesu tolv lärjungar.

Aposteln Bartolomeus med en kniv i handen.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Bartholomæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Bartolomaios flåddes

Bartolomaios missionerade enligt olika berättelser i Arabien, Etiopien och i området sydöst om Svarta havet där han blev flådd och led martyrdöden.

Enligt kyrkohistorikern Eusebius (ca 260–340 e.Kr.) for han till Indien.

Jakob den Yngre

Aposteln Jakob den yngre var en av Jesu lärjungar.

Jakob den yngre blandas ofta ihop med Jesu bror, vilket gör information om honom osäker.

© Martin Schongauer. Apostlen Jakob den yngre, 1430 – 1491, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Jakob den yngre var en av dem som stod Jesu närmast

Jakob den Yngre spelade en viktig roll som en av ledarna i de första kristna församlingarna i Jerusalem, men då flera av de tidiga källorna förväxlar honom med Jesus bror med samma namn är alla uppgifter om Jakob den yngre mycket osäkra.

Enligt en legend korsfästes han i Egypten där han missionerade.

Andreas

Andreas, en av Jesu tolv apostlar.

Andreas har gett namn åt andreaskorset, som är ett X-format kors.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Andreas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Andreas var den förste av Jesu lärjungar

I Johannesevangeliet står det att Andreas var den förste lärjungen som anslöt sig till Jesus. Enligt grekiska källor missionerade han i nuvarande Rumänien, Ryssland och Georgien. Eusebius nämner att Andreas även predikade i Mindre Asien. Andreas sägs har blivit korsfäst på ett X-format kors i Grekland.

Judas Iskariot

Judas Iskariot ger Jesus en kyss på kinden.

Judas Iskariot kysser Jesus och avslöjar honom därmed som lärjungarnas ledare för de judiska prästerna.

© Shutterstock

Apostel Judas Iskariot förrådde Jesus

Judas Iskariot var lärjungen som förrådde Jesus för 30 silvermynt och lämnade ut honom till översteprästerna.

Enligt evangelisten Matteus ångrade Judas sin gärning och hängde sig. Enligt Apostla­gärningarna köpte Judas mark för pengarna men fick aldrig glädje av sitt köp eftersom han föll framstupa varvid buken sprack så att inälvorna rann ut.

Petrus

Aposteln Petrus, en av Jesu lärjungar.

Katoliker betraktar aposteln Petrus som den förste påven.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Peter, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Petrus fick nycklarna till himlen

Petrus var enligt Bibeln den förste som såg den återuppståndne Jesus. Han var med om att grunda och leda den första församlingen i Jerusalem och reste bland annat till staden Antiochia i våra dagars Turkiet och till Korinth i Grekland.

Enligt legenden kom Petrus till Rom där han grundade stadens kristna församling. Den romersk-katolska kyrkan betraktar honom därför som den förste påven.

Omkring år 64 avrättades Petrus av kejsar Nero – enligt en kyrklig historia som går tillbaka till slutet av första århundradet. Enligt berättelsen korsfästes Petrus med huvudet nedåt då han inte ansåg sig värdig att avrättas på samma sätt som Jesus.

Eftersom Jesus i evangelierna lovade Petrus nycklarna till himmelriket skildras han ofta som him­lens dörrvakt i konsten och i folktron.

Aposteln Peters hus i staden Kapernaum.

Ruinerna av Petrus hus ligger i dag skyddade under en modern kyrka.

© Shutterstock

Biblisk arkeologi: Kristi högkvarter

År 1968 hittade arkeologerna ett hus som de tror att Jesus gjorde till sitt högkvarter under sina predikoresor.

Huset ligger i staden Kapernaum vid stranden av Gennesaretsjön och har troligen tillhört aposteln Petrus.

Huset fungerade som ett slags tidig kyrka och utgrävningar har bland annat avslöjat en samlingssal där namnen Jesus och Petrus finns inristade i väggarna.

Johannes

Aposteln Tomas tvivlade på att Jesus återuppstått.

Tomas kallas ibland för ”tvivlaren”, eftersom han inte trodde på att Jesus hade återuppstått.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Thomas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Johannes var högt älskad av Jesus

Johannes var en av Jesus förtrogna och fick en central roll i urförsamlingen i Jerusalem.

Enligt Johannesevangeliet var aposteln Johannes ”den lärjunge som Jesus älskade”. I många år trodde man att Johannes stod bakom Johannesevangeliet. I dag betraktar forskarna det som osannolikt att han är författaren.

Historikerna vet inte mycket om hans öde. Enligt en berättelse blev han martyr ca år 70.

Enligt andra somnade han lugnt in, hundra år gammal, i Mindre Asien och var den ende aposteln som dog en naturlig död.

Tomas

Aposteln Tomas tvivlade på att Jesus återuppstått.

Tomas kallas ibland för ”tvivlaren”, eftersom han inte trodde på att Jesus hade återuppstått.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Thomas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Tomas var skeptisk till Jesu uppståndelse

Tomas missionerade i Syrien, partherriket (ungefär i våra dagars Iran) och Mindre Asien (nuvarande Turkiet) innan han reste till Indien.

Tomas trodde inte på att Jesus verkligen hade återuppstått på påskdagens morgon. I många berättelser framställs han som ”Tomas tvivlaren”. Först när Jesus bad Tomas att röra vid de sår som han fått under korsfästelsen insåg Tomas att Jesus hade återuppstått.

Den sydindiska Mar Thoma-kyrkan påstås ha grundats av Tomas men det kan inte bekräftas. Tomas led martyrdöden.

Jakob den äldre

Jakob den äldre, en av Jesu tolv apostlar.

I konsten skildras Jakob den äldre ofta som en pilgrim.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Jakob d.æ., 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Jakob den äldre dödades av Herodes Agrippa

Jakob den äldre var en av de första lärjungar Jesus knöt till sig.

Enligt Apostlagärningarna i Nya Testamentet led han martyrdöden år 44 då den judiske kungen Herodes Agrippa lät avrätta honom.

Aposteln Jakob den äldre och aposteln Johannes var bröder.

Filippos

Filip var en av Jesu tolv apostlar.

Aposteln Filip kunde tala grekiska och gav sig ut i världen för att predika Jesu ord.

© Matthäus Gundelach. Jesus o.g de 12 apostle: Philip, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Filip predikade i Mindre Asien

Filippos var närvarande när Johannes Döparen döpte Jesus. Efter Jesu död missio­nerade aposteln en tid i Palestina där han bl.a. döpte en man från en afrikansk drottnings hov.

Filippos kunde tala grekiska och reste till Mindre Asien för att missionera. Här blev han först korsfäst och sedan stenad till döds. Av andra källor framgår det att han dog en naturlig död, när han var 87 år gammal.

Matteus

Aposteln Matteus var en av Jesu tolv apostlar.

Matteus var tullindrivare, innan han blev en av Jesu apostlar.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Mathæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Matteus drev in skatter

Matteus – även kallad Levi i några av evangelierna – var tullindrivare. Han tillskrivs Matteusevangeliet men historikerna finner det osannolikt att han skulle ha skrivit det.

Matteus ska ha missionerat i Judeen (ett område mellan Israel och Västbanken) och i öster i partherriket. Om aposteln dog en naturlig död eller blev martyr är det ingen som vet.

Judas Taddaios

Judas Taddaios var en av Jesu tolv apostlar.

Judas Taddaios ska inte förväxlas med den Judas som förrådde Jesus: Judas Iskariot.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Judas Thadæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Judas missionerade med aposteln Simon

Bland Jesu tolv apostlar fanns det två som hette Judas: Judas Iskariot och Judas Taddaios.

Judas Taddaios missionerade i bl.a. Palestina, Syrien, Libyen, Armenien och partherriket, där han dog som martyr tillsammans med Simon.

Judas Taddaios påstås ha blivit avrättad med en klubba.

Simon

Aposteln Simon, en av Jesu lärjungar

Aposteln Simon predikade under en period Jesu ord tillsammans med aposteln Judas Taddaios.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Simon, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Aposteln Simon sågades i två delar

Simon missionerade i Egypten och slöt sig därefter till Judas Taddaios. Tillsammans förkunnade de i Armenien och i partherriket där Simon blev dödad – han sågades mitt itu.

Enligt en annan, mer kontroversiell, berättelse reste Simon till England där han avrättades i våra dagars Lincolnshire.