En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver”.

De 12 apostlarna: Apostlarna gav Jesus evigt liv

Enligt Bibeln utsåg Jesus 12 män som skulle regera tillsammans med honom i Guds rike. Efter uppståndelsen bad han dem resa ut och göra ”alla folk till lärjungar”. Enligt historikerna är antalet apostlar varierande under den tid som Jesus predikade, men man har identifierat 12 personer som de ursprungliga lärjungarna. Några av dem vet man bara lite om – de flesta lär i alla fall ha fått betala ett högt pris för sin nya kristna tro.

Enligt Bibeln utsåg Jesus 12 män som skulle regera tillsammans med honom i Guds rike. Efter uppståndelsen bad han dem resa ut och göra ”alla folk till lärjungar”. Enligt historikerna är antalet apostlar varierande under den tid som Jesus predikade, men man har identifierat 12 personer som de ursprungliga lärjungarna. Några av dem vet man bara lite om – de flesta lär i alla fall ha fått betala ett högt pris för sin nya kristna tro.

Scanpix/AKG-Images

Enligt Bibeln utsåg Jesus 12 män som skulle regera tillsammans med honom i Guds rike. Efter uppståndelsen bad han dem resa ut och göra ”alla folk till lärjungar”.

Enligt historikerna är antalet apostlar varierande under den tid som Jesus predikade, men man har identifierat 12 personer som de ursprungliga lärjungarna.

Några av dem vet man bara lite om – de flesta lär i alla fall ha fått betala ett högt pris för sin nya kristna tro.

Bartolomaios

Bartolomaios missionerade enligt olika berättelser i Arabien, Etiopien och i området sydöst om Svarta havet där han blev flådd och led martyrdöden.

Enligt kyrkohistorikern Eusebius (ca 260–340 e.Kr.) for han till Indien.

Jakob den Yngre

Jakob den Yngre spelade en viktig roll som en av ledarna i de första kristna församlingarna i Jerusalem, men då flera av de tidiga källorna förväxlar honom med Jesus bror med samma namn är alla uppgifter om Jakob den yngre mycket osäkra.

Enligt en legend korsfästes han i Egypten där han missionerade.

Andreas

Andreas var en av de första lärjungarna som anslöt sig till Jesus. Enligt grekiska källor missionerade han i nuvarande Rumänien, Ryssland och Georgien. Eusebius nämner att Andreas även predikade i Mindre Asien. Andreas sägs har blivit korsfäst på ett X-format kors i Grekland.

Judas Iskariot

Judas Iskariot var lärjungen som förrådde Jesus för 30 silvermynt och lämnade ut honom till översteprästerna.

Enligt evangelisten Matteus ångrade Judas sin gärning och hängde sig. Enligt Apostla­gärningarna köpte Judas mark för pengarna men fick aldrig glädje av sitt köp eftersom han föll framstupa varvid buken sprack så att inälvorna rann ut.

Petrus

Petrus var enligt Bibeln den förste som såg den återuppståndne Jesus. Han var med om att grunda och leda den första församlingen i Jerusalem och reste bland annat till staden Antiochia i våra dagars Turkiet och till Korinth i Grekland.

Enligt legenden kom Petrus till Rom där han grundade stadens kristna församling. Den romersk-katolska kyrkan betraktar honom därför som den förste påven.

Omkring år 64 avrättades Petrus av kejsar Nero – enligt en kyrklig historia som går tillbaka till slutet av första århundradet. Enligt berättelsen korsfästes Petrus med huvudet nedåt då han inte ansåg sig värdig att avrättas på samma sätt som Jesus.

Eftersom Jesus i evangelierna lovade Petrus nycklarna till himmelriket skildras han ofta som him­lens dörrvakt i konsten och i folktron.

Biblisk arkeologi: Kristi högkvarter

År 1968 hittade arkeologerna ett hus som de tror att Jesus gjorde till sitt högkvarter under sina predikoresor.

Huset ligger i staden Kapernaum vid stranden av Gennesaretsjön och har troligen tillhört aposteln Petrus.

Huset fungerade som ett slags tidig kyrka och utgrävningar har bland annat avslöjat en samlingssal där namnen Jesus och Petrus finns inristade i väggarna.

Johannes

Johannes var en av Jesus förtrogna och fick en central roll i urförsamlingen i Jerusalem. Historikerna vet inte mycket om hans öde. Enligt en berättelse blev han martyr ca år 70.

Enligt andra somnade han lugnt in, hundra år gammal, i Mindre Asien och var den ende aposteln som dog en naturlig död.

Tomas

Tomas missionerade i Syrien, partherriket (ungefär i våra dagars Iran) och Mindre Asien (nuvarande Turkiet) innan han reste till Indien.

Den sydindiska Mar Thoma-kyrkan påstås ha grundats av Tomas men det kan inte bekräftas. Tomas led martyrdöden.

Jakob den äldre

Jakob den äldre var en av de första lärjungar Jesus knöt till sig.

Enligt Apostlagärningarna i Nya Testamentet led han martyrdöden år 44 då den judiske kungen Herodes Agrippa lät avrätta honom.

Filippos

Filippos var närvarande när Johannes Döparen döpte Jesus. Efter Jesu död missio­nerade aposteln en tid i Palestina där han bl.a. döpte en man från en afrikansk drottnings hov.

Filippos kunde tala grekiska och reste till Mindre Asien för att missionera. Här blev han först korsfäst och sedan stenad till döds.

Matteus

Matteus – även kallad Levi i några av evangelierna – var tullindrivare. Han tillskrivs Matteusevangeliet men historikerna finner det osannolikt att han skulle ha skrivit det.

Matteus ska ha missionerat i Judeen (ett område mellan Israel och Västbanken) och i öster i partherriket. Om aposteln dog en naturlig död eller blev martyr är det ingen som vet.

Judas Taddaios

Judas Taddaios missionerade i bl.a. Palestina, Syrien, Libyen, Armenien och partherriket, där han dog som martyr tillsammans med Simon.

Judas Taddaios påstås ha blivit avrättad med en klubba.

Simon

Simon missionerade i Egypten och slöt sig därefter till Judas Taddaios. Tillsammans förkunnade de i Armenien och i partherriket där Simon blev dödad – han sågades mitt itu.

Enligt en annan, mer kontroversiell, berättelse reste Simon till England där han avrättades i våra dagars Lincolnshire.