Joods Historich Museum / Library of Congress
Jerusalem

Bibeln i bilder

År 1881 reste 16 amerikanska pilgrimer till Palestina för att invänta Jesu återkomst. De hamnade i ett land där tiden tycktes ha stått stilla sedan Kristi födelse. De tre vise männen, Lasaros och Jesus med sina lärjungar, tonade fram ur det dammiga landskapet – mitt framför kameralinsen.

För 130 år sedan var Palestina en avskild och underutvecklad provins i utkanten av Osmanska riket. De flesta av de cirka 450 000 invånarna var muslimska araber.

Den grekisk-ortodoxa minoriteten omfattade 40 000 personer, och 20 000 var fattiga och fromma judar. Men någonting höll på att hända i denna ödsliga utmark. För varje år ökade strömmen av judar som kom för att bosätta sig i Heliga landet. Bland invandrarna fanns även kristna pilgrimer, bland andra ”The Overcomers” som kom till Jerusalem från Chicago år 1881. De fann ett utarmat land med gropiga vägar där kameler fortfarande var det vanligaste transportmedlet.

Se bilder från Bibeln:

”... kom några österländska stjärntydare till Jerusalem”

Betlehem, Matteus, kapitel 2 vers 1

Joods Historich Museum / Library of Congress

”Då stod Herrens ängel framför dem ...”

Betlehem, Lukas, kapitel 2 vers 9

Efter ankomsten reste de 16 amerikanerna runt till alla de heliga platser som nämns i Bibeln.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret (...) och döptes i Jordan av Johannes.”

Jordan, Markus, kapitel 1 vers 9

Vid floden Jordan fann pil­grimerna till exempel den plats där Jesus blivit döpt av Johannes Döparen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”Jesus sade till dem: Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.”

Genesarets sjö, Markus, kapitel 1 vers 17

Joods Historich Museum / Library of Congress

”På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana ...”

Kana, Johannes, kapitel 2 vers 1

I Galileen besökte de byn Kana där Frälsaren enligt Bibeln hade förvandlat vatten till vin under ett bröllop.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”'Lasaros, kom ut.' Och den döde kom ut ...”

Lasaros grav, Johannes, kapitel 11 vers 43–44

I det underutvecklade Palestina fann ”The Overcomers” hundratals religiösa motiv som de samvetsgrant förevigade. Men de teg om en viktig detalj kring de vackert komponerade och därefter färglagda bilderna: De allra flesta människor i Palestina var muslimer.

Joods Historich Museum / Library of Congress

De kristna fotograferna lät muslimerna agera judar på bilderna – till exempel på bilden till höger som illustrerar hur Jesus uppväckte Lasaros från de döda.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”... och förde ut honom för att korsfästa honom.”

Jerusalem, Markus, kapitel 15 vers 20

Medlemmarna i ”The Overcomers” bosatte sig i Jerusalems gamla delar. De tänkte bygga upp ett utopiskt samhälle i sin kristna koloni medan de väntade på Jesus.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”Sedan gick Jesus med dem till et ställe som heter Getsemane ...”

Getsemane, Matteus, kapitel 26 vers 36

De baserade sin tro på Jesu återkomst på antagandet att när judarna åter levde i Heliga landet skulle Frälsaren komma tillbaka.

Joods Historich Museum / Library of Congress

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Golgata, Matteus, kapitel 27 vers 46

Men Jesu återkomst lät vänta på sig, och sedan Horatio Spafford dött år 1888 utvecklades församlingen till en sekt med Anna som enväldig ledare.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Plötsligt fick äkta makar inte leva tillsammans, och pilgrimerna tvingades arbeta som slavar från tidig morgon till sen kväll – samtidigt som Anna Spafford och hennes båda döttrar levde ett liv i lyx. I mitten av 1950-talet upplöstes ”The Overcomers" efter interna stridigheter.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Epilog

På 1920-talet köpte den rike nederländske spannmålshandlaren Arie Speelman 1 200 handkolorerade ”diabilder” av ”The Overcomers”. Han lät packa de vackra bilderna i trälådor och skickade dem till Nederländerna där han använde dem i sina föredrag om Heliga landet.

Efter hans död 1964 överlämnades bilderna till det nederländska judisk-historiska museets samlingar.