Jerusalem

Bibeln i bilder

År 1881 reste 16 amerikanska pilgrimer till Palestina för att invänta Jesu återkomst. De hamnade i ett land där tiden tycktes ha stått stilla sedan Kristi födelse. De tre vise männen, Lasaros och Jesus med sina lärjungar, tonade fram ur det dammiga landskapet – mitt framför kameralinsen.

År 1881 reste 16 amerikanska pilgrimer till Palestina för att invänta Jesu återkomst. De hamnade i ett land där tiden tycktes ha stått stilla sedan Kristi födelse. De tre vise männen, Lasaros och Jesus med sina lärjungar, tonade fram ur det dammiga landskapet – mitt framför kameralinsen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

För 130 år sedan var Palestina en avskild och underutvecklad provins i utkanten av Osmanska riket. De flesta av de cirka 450 000 invånarna var muslimska araber.

Den grekisk-ortodoxa minoriteten omfattade 40 000 personer, och 20 000 var fattiga och fromma judar. Men någonting höll på att hända i denna ödsliga utmark. För varje år ökade strömmen av judar som kom för att bosätta sig i Heliga landet. Bland invandrarna fanns även kristna pilgrimer, bland andra ”The Overcomers” som kom till Jerusalem från Chicago år 1881. De fann ett utarmat land med gropiga vägar där kameler fortfarande var det vanligaste transportmedlet.

Se bilder från Bibeln:

Epilog

På 1920-talet köpte den rike nederländske spannmålshandlaren Arie Speelman 1 200 handkolorerade ”diabilder” av ”The Overcomers”. Han lät packa de vackra bilderna i trälådor och skickade dem till Nederländerna där han använde dem i sina föredrag om Heliga landet.

Efter hans död 1964 överlämnades bilderna till det nederländska judisk-historiska museets samlingar.