Creative Commons

100 år gammalt gudamysterium äntligen löst

Frustrerade arkeologer har länge grubblat på vilken gud inskriptioner på en samling altare i forntidsstaden Palmyra var avsedda för. Nu har de äntligen hittat svaret.

I hundra år har en samling altare i den syriska forntidsstaden Palmyra varit en källa till undran bland arkeologer.

Altarna, som härrör från det andra och tredje århundradet efter Kristus, har alla inskriptioner som hyllar en anonym gud, men forskare har inte vetat vilken det rör sig om.

Ett altare är helgat åt ”Universums herre”, ett annat åt ”Han som är för evigt välsignad” och ett tredje åt ”Den nådige” – och så fortsätter det.

Men nu är mysteriet löst. Det visar sig att det inte rör sig om en enskild gud utan flera olika.

Den semitiske guden Baalshamin (i mitten) dyrkades i bland annat Palmyra, där denna relief har hittats.

© Creative Commons

Genom att jämföra beskrivningarna av gudarna med liknande tillnamn från andra gudar i regionen har Aleksandra Kubiak-Schneider från universitetet i Wroclaw i Polen kommit fram till att altarna inte är vigda åt en enskild gud.

Till exempel var ”Den nådige” ett välkänt namn för överguden Marduk i den babyloniska gudavärlden, som dyrkades även i Palmyra, medan ”Universums herre” sannolikt syftar på den semitiske guden Baalshamin.

Avsaknad av namn ledde till feltolkning

Avsaknaden av ett gudanamn på altarna har fått arkeologer att tillskriva dem en religion med ”ett tabu mot att nämna namnet på gudomen, i stil med det tabu som förekommer inom judendomen”, förklarar Aleksandra Kubiak-Schneider.

”Detta tolkades som en monoteistisk manifestation ocn en tendens att dyrka en enstaka gud”, förklarar hon. Men nu har hon funnit bevis för att den tolkningen är felaktig.