Quiz: Bakom järnridån

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Vad kallades den östtyska under­rättelsetjänst som i mitten av 1980-talet hade 91 000 anställda och 200 000 informanter?

Åtta länder ingick år 1955 i Warszawapakten sedan Västtyskland gått med i NATO. Vilket land var inte medlem?

I maj 1960 sköt Sovjetunionen ned ett amerikanskt U-2-spaningsplan i sovjetiskt luftrum. Vad hette planets CIA-anställde pilot?

Pragvåren, då Tjeckoslovakiens kommunistparti försökte frigöra sig från Sovjetunionens dominans, ägde rum år ...

Vilket uttryck använde Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov om den ekonomiska omstrukturering han införde år 1985?

Vad hette den 19-årige tysk som år 1987 landade sitt lilla Cessna-plan på Röda torget i Moskva?

Vilket år besökte USA:s president John F. Kennedy Berlin och höll det berömda talet framför Rathaus Schöneberg, i vilket frasen ”Ich bin ein Berliner” ingick?

Sovjetunionen tilldelade USA ett hårt slag då ryssen Jurij Gagarin år 1961 blev förste man i rymden. Vad hette farkosten?

I november 1956 slog sovjetiska trupper ned ett uppror i ett av Östeuropas kommunistiska länder. Var ägde upproret rum?

Vad hette den rumänske diktator som greps då han flydde undan en upprorisk militär och avrättades av sitt eget folk 1989?

Vilken av följande statschefer från Bulgarien, Ungern respektive Östtyskland satt längst tid på makten?

Kanske är du intresserad av...