To the Promised Land/Uri Dan
Befriade koncentrationslägerfångar med israelisk flagga

Vem uppfann sionismen?

År 1896 ger en judisk journalist ut en bok som kommer att sätta Mellanöstern i brand. Enligt boken kunde judarna undgå förföljelse endast om de fick en egen stat i Palestina.

Sionismen som politisk ideologi uppstod för 125 år sedan. Den österrikiske journalisten och juden Theodor Herzl gav 1896 ut boken Der Judenstaat, i vilken han argumenterar för att enda möjligheten för judarna att undgå förföljelse är att de får en egen stat.

Enligt Herzl skulle den nya judiska staten inte vara baserad på religion, utan bygga på upplysningstidens europeiska ideal. År 1902 gav Herzl ut ytterligare en bok, som förespråkade en socialistisk stat i Heliga landet.

Herzls idé gillades av framför allt östeuropeiska judar, som under 1800-talet hade drabbats av flera blodiga förföljelser.

The World Zionist Organisation

The World Zionist Organisation bildades 1897 för att kämpa för en judisk stat.

© Golf Bravo

Ville alliera sig med makteliten

År 1897 samlades Herzls anhängare i The World Zionist Organisation, vars syfte var att skapa en judisk stat i Israel. En stor del av arbetet riktades mot mäktiga politiska ledare, som sionisterna försökte alliera sig med.

Ansträngningarna bar frukt, för efter första världskriget tog britterna över Palestina, och i ett hemligt dokument förklarade den brittiska regeringen sitt stöd för en judisk stat i Palestina.

Judiska flyktingar kommer till Palestina.

Ett stort antal judar reste på olovligt vis till Palestina i gamla skorvar.

© Palmach Archive

De följande decennierna invandrade många hundratusen judar till Palestina – i regel på olovligt vis med fartyg, många av dem knappt sjövärdiga skorvar. År 1948 uppnådde sionisterna slutligen sitt stora mål, när britterna lämnade Palestina, varpå Israel grundades.