Varför sålde Ryssland Alaska?

Hur kom det sig att Ryssland lät USA köpa Alaska?

Alexander II och checken som Ryssland fick för Alaska.

SVAR Alaska upptäcktes år 1741 av dansken Vitus Bering som var i rysk tjänst. Därför gjorde Ryssland tidigt anspråk på området och dess pälshandel.

Under 1800-talet minskade inkomsterna från pälshandeln samtidigt som tsar Alexander II behövde pengar för att modernisera det ryska samhället och armén. Dessutom fruktade tsaren att Alaska skulle gå förlorat utan kompensation om britterna försökte erövra området.

1867 sålde han därför Alaska till USA för 7,2 miljoner dollar.

Gata i Sheep Camp i Alaska under guldrushen i slutet av 1800-talet. När USA köpte Alaska av Ryssland 1867 såg många amerikaner det som slöseri med pengar.

© library of congress

Summan motsvarade ungefär 2 procent av det årets utgifter i den amerikanska statsbudgeten.

Med tanke på de fyndigheter av guld och olja som senare gjordes framstår det som ett vrakpris, men faktum var att många amerikaner såg köpet som slöseri med pengar. Något hopp om avkastning på kort sikt fanns inte.

USA:s främsta skäl till köpet var att stärka närvaron kring Stilla havet och försvåra britternas expansion i väs­tra Kanada.

1896 utbröt guld­rushen i Alaska, medan olje­utvinningen inleddes först på 1960-talet.