Polfoto/Ullstein Bild

Varför kallade kommunisterna varandra för kamrater?

Stalin och partivännerna inspirerades av de franska revolutionärerna, när de skulle välja en passande beteckning för likasinnade kommunister.

När socialismen började vinna mark under 1800-talet ville ledarna ha en gemensam beteckning för alla politiskt likasinnade.

Valet föll på ordet ”kamrat” – med inspiration från den franska revolutionen, då revolutionärerna hade valt citoyen – medborgare – i motsats till överklassens fina och pråliga titlar.

Beteckningen kamrat slog an i takt med socialismens utbredning. De första ryska socialisterna använde ordet tavaritj, som betyder resekam­rat.

Kamrat används än i dag

Efter den ryska revolutionen 1917 blev ordet vanligt i hela Sovjetunionen som en vardaglig tilltalsform bland alla invånare.

Trots den sovjetkommunistiska statens sammanbrott hänger uttrycket fortfarande kvar inom Rysslands väpnade styrkor, där ­officerare tilltalas med exempelvis ”kamrat sergeant”.

Även de kinesiska kommunisterna likriktade tilltalsformen, men valde ordet tóng zhì, som betyder ”medborgare med samma inställning”.