Wikipedia
gammel lov hammurabi

Vad handlade historiens första lagtexter om?

Världens äldsta lagtext är kung Ur-Nammus lag från år 2100 f.Kr. Ur-Nammu härskade i den sumeriska staden Ur i våra dagars Irak, och forskarna har lyckats tyda ca 40 av lagarna som bland annat tar upp stöld och förrymda slavar.
Den mest berömda och välbevarade av de tidigaste lagtexterna är den babyloniske kungen Hammurabis lag från 1800-talet f.Kr. Lagen skrevs ner efter att gudarna hade befallt kungen att utfästa en lag, som skulle ”skapa en rättfärdig regim i landet, förgöra det onda så att de starka inte skulle skada de svaga, och upplysa landet för att främja människans välfärd”.
Lagen skrevs ner på stora stentavlor och spreds ut i riket. Lagen handlade i synnerhet om rättssäkerhet, egendomsrätt, slaveri och lantbruk. Och straffen var hårda:
§ 25: Om ett hus fattar eld och en man som kommer för att släcka elden stjäl av lösöret, ska han själv kastas i samma eld.
§ 129: Om en mans hustru blir påkommen med en annan man, ska de bindas och kastas i floden.
§ 229: Om en byggmästare bygger ett hus, och huset rasar samman och husägaren dör, ska byggmästaren avrättas.
Lagarna spred sig till grannländerna och fick stort inflytande i samhällena under antiken.