White House Photo Office
Margaret Thatcher

Varför kallades Margaret Thatcher ”Järnladyn”?

Tillnamnet var avsett som en förolämpning, men den brittiska premiärministern anammade det och gjorde benämningen ”Järnladyn” till en symbol för sin politiska styrka.

”Järnladyn kastar ur sig hotelser”, löd rubriken i dagstidningen Krasnaja Zvezda (Röda Stjärnan), den sovjetiska arméns officiella språkrör, lördagen den 24 januari 1976.

Den ”Järnlady” som avsågs var den brittiska politikern Margaret Thatcher, som året innan blivit ledare för Konservativa partiet i Storbritannien.

En kort tid dessförinnan hade Thatcher, som hade rykte om sig att vara en stenhård antikommunist, dundrat mot Sovjetunionen i ett tal och sagt att bolsjevikerna i Moskva ville dominera hela världen.

Artikeln i Krasnaja Zvezda var ett svar på den kritiken och tillnamnet ”Järnladyn” var avsett som en förolämpning. Enligt artikelförfattaren hade Thatchers egna landsmän hittat på öknamnet, som skulle ha inspirerats av det beryktade medeltida tortyrinstrumentet järnjungfrun.

Margaret Thatcher

Margaret Thatcher blev känd för sin stenhårda politiska linje med bland annat skattelättnader och privatisering av statligt ägda bolag.

© White House Photo Office

Thatcher anammade benämningen ”Järnladyn”

Om den teorin stämmer är oklart. Hur som helst snappades den nedlåtande artikeln samma dag upp av Robert Evans, som var chef för nyhetsbyrån Reuters i Moskva. Han skrev en sammanfattning av den ryska artikeln och skickade den till medierna i väst.

Där blev benämningen ”Järnladyn” omedelbart ett populärt tillnamn i pressen, där Thatcher ofta framställdes som en hårding. Thatcher anammade emellertid benämningen ”Järnladyn” och valde att se tillnamnet som en hedersbetygelse. Hon använde det redan en vecka senare i ett tal i London: ”Jag står framför er i kväll i min Röda Stjärnan-klänning med lätt sminkat ansikte och lätt lockat hår: västvärldens Järnlady. Ja, jag är en Järnlady.”

Tre år senare blev ”Järnladyn” premiärminister i Storbritannien.