Vad hände med Chiang Kai-shek?

Efter 21 år som diktator i Kina fördrevs Chiang 1949 av kommunisterna.

Chiang och hans hustru höll Taiwan i ett järngrepp i 26 år.

Chiang Kai-shek sökte sin tillflykt på Taiwan, där han härskade fram till sin död 1975.

Chiangs lilla rike fortsatte heta Republiken Kina, och med amerikanskt stöd behöll han Kinas plats i FN:s säkerhetsråd.

På Taiwan rådde konstant undantagstillstånd, och 140000 invånare fängslades eller avrättades efter anklagelser för spionage eller kommunistsympatier.