Vad hände med Benjamin Franklin?

Benjamin Franklin var filosof, vetenskapsman och engagerade sig för USA:a självständighet. Men vad hände egentligen med honom?

Franklin blev på 1700-talet berömd för sina försök med elektricitet.

Franklin var vetenskapsman, filosof och en av arkitekterna bakom USA:s självständighet.

Hans sista projekt var att försöka avskaffa det amerikanska slaveriet. Efter ett besök på en skola för svarta barn skrev han: ”De hade lätt att förstå, hade ett gott minne och var lika villiga att lära som vita barn.”

Han frigav sina båda svarta tjänare och blev aktiv i antislaveri­rörelsen. Franklin dog 1790, 75 år innan slaveriet avskaffades.