www.kremlin.ru
Vladimir Putin

Vad gjorde Putin i Sovjetunionen?

Som pojke drömde Vladimir Putin om att bli spion och tjäna fosterlandet Sovjetunionen. Pojkdrömmen gick i uppfyllelse 1975, när han började arbeta för KGB.

Vladimir Putin slog in på en karriär inom rysk toppolitik 1999 och har sedan dess varit både premiärminister och president i flera omgångar. Innan Putin tog klivet in i de fina salongerna hade han i många år arbetat för den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB.

Vladimir Putin

Vladimir Putin talar flytande tyska och skickades därför på hemligt uppdrag i Östtyskland.

© www.kremlin.ru

Enligt Putin själv uppstod intresset för spionage när han var barn. Därför låg det nära till hands för honom att söka till en KGB-skola, när han 1975 avslutade sina juridikstudier. Efter en omfattande utbildning arbetade Putin med kontraspionage, och han förflyttades senare till KGB:s avdelning för spionage i utlandet. Hans uppgift var att tillvarata sovjetiska intressen och samla in politiska, tekniska och vetenskapliga underrättelser.

Reste till Östtyskland

Mellan 1985 och 1990 var Putin stationerad i Dresden i Östtyskland, där han officiellt arbetade som tolk. Vad Putin ägnade sig åt i Östtyskland är en omdiskuterad fråga. Enligt vissa källor övervakade han enbart massmedierna och samlade information från dem. Enligt andra källor rekryterade han tyska spioner för KBG – och somliga hävdar till och med att han samarbetade med terrorgruppen Rote-Armee-Fraktion.

Rysk spionfilm

Putin älskade spionserien Skölden och svärdet, i vilken en sovjetisk spion infiltrerar Nazityskland.

© SPUTNIK/Alamy Stock Photo

Spionfilm drev Putin i armarna på KGB

Putin lämnade KGB 1991, då Sovjetunionen kollapsade. De följande åren arbetade han som rådgivare åt Sankt Petersburgs borgmästare, innan han rekryterades till president Boris Jeltsins stab. Där steg han sakta men säkert i graderna, och när Jeltsin avgick 1999 övertog Putin makten.