Vad blev det av Lev Trotskij?


Stalins ärkerival Lev Trotskij landsförvisades 1929 och slutade sedan sina dagar på ett dramatiskt sätt.

Trotskijs kringflackande tillvaro slutade i Mexico City där han mördades.

Efter Lenins död 1924 fick Josef Stalin alltmer makt i Sovjetunionen.

År 1929 satt han tillräckligt säkert för att kunna landsförvisa ärkerivalen Trotskij, som reste till Turkiet, fortsatte till Frankrike och senare Norge. Överallt blev han emellertid en belastning för de diplomatiska relationerna med Sovjetunionen.

Stalins siste kritiker

Till sist slog han sig ned i Mexiko, där han ägnade sin tid åt att skriva politiska texter. Trotskij blev så småningom den ende toppkommunist som öppet vågade kritisera Stalin.

Alla andra var kuvade till tystnad, satt i arbetsläger eller var döda. Hans böcker fick titlar som "Den förrådda revolu­tionen" och "Stalinism och bolsje­vism".

År 1940 infil­trerades Trotskijs um­gängeskrets av en sovjetisk agent, som mördade honom med en ishacka.