Quiz: Brutala härskare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vad blev slutet på franska revolutionens Robespierre som under terrorregimen 1793-94 lät avrätta upp mot 50 000 människor?

Efter hans död kom det fram att Spaniens brutala diktator mellan 1939 och 1972, Francisco Franco, även hade en mjuk sida. Vad var det?

Vilka globala marknadskrafter fick 1891 och 1892 belgiske kung Leopold att utfärda dekret som reducerade befolkningen i kongo till livegna och trappade upp de bestialiska straffmetoderna?

Hur reagerade Ugandas diktator från 1971 till 1979, Idi Amin, när Storbritannien 1977 avbröt de diplomatiska förbindelserna i protest mot hans stora brutalitet?

Prins Vlad av Valakiet som tyckte om att spetsa folk på pålar under 1400-talet inspirerade till vilken myt och fiktiv romanfigur?

Hur har den moderna forskningen förklarat orsaken till de romerska kejsarna Caligula och Neros stora brutalitet?

Kanske är du intresserad av...