Pictorial Press LTD./Imageselect

Otto von Bismarck var Tysklands järnkansler

”Blod och järn” gjorde Otto von Bismarck till en symbol för Tysklands enande och gav honom posten som rikets förste kansler.

När levde Otto von Bismarck?

1815–1898

Var regerade han?

I Preussen och i de övriga delarna av det år 1871 förenade Tyska riket.

Vad uppnådde Otto von Bismarck?

Som Preussens ministerpresident lade Otto von Bismarck sig i konflikten mellan Danmark och hertigdömena Slesvig och Holstein. Efter det dansk-tyska kriget 1864 blev danskarna tvungna att avstå hertigdömena till preussarna och österrikarna.

Preussens växande makt ledde emellertid till en konflikt med Österrike, som ända sedan medeltiden hade spelat en ledande roll för alla Europas tyskar. När kriget bröt ut 1866 segrade den betydligt modernare preussiska armén efter endast sex veckor.

Regeringen i Wien blev tvungen att acceptera att Preussen annekterade Hannover samt Hessen-Kassel, Nassau och Frankfurt, som senare blev en del av Hessen-Nassau. Året därpå stod Bismarck bakom grundandet av Nordtyska förbundet, som samlade 22 tyska stater och städer norr om floden Main.

För att förmå även Bayern, Baden och Württemberg att ansluta sig till det nationella samlingsprojektet provocerade Bismarck fram en konflikt med Frankrike, som förklarade krig 1870.

Tyskarna besegrade snabbt fransmännen och tvingade dem att lämna ifrån sig de tyskspråkiga områdena Alsace och Lorraine. Vid ett möte i spegelsalen i det franska slottet Versailles den 18 ­ja­nuari 1871 utropade Bismarck kejsardömet Tyskland.

Bismarck blev en symbol för Tysklands enande och blev rikets förste kansler.

© Skanereprotage/IBL/Mary Evans
”Människan ljuger aldrig så mycket som efter en jakt, under ett krig och före ett val.” Otto von Bismarck

Vilket var Otto von Bismarcks mål?

Bismarck utnyttjade den tyska ­nationalismen som ett redskap för att kväsa socialisternas och de liberalas politiska inflytande. Genom tre korta krig ville han förena alla tyska småstater till ett stort rike, och projektet fick brett folkligt stöd.

Under 1860-talet rustade han upp den preussiska militären, som blev en huvudfaktor i enandet av Tyskland – ett enande som även stärkte den tyska ekonomin och gynnade industrialiseringen.

Vad hände sedan med Otto von Bismarck?

Tysklands enande 1871 blir ­Bis­marcks stora triumf. Under resten av sin karriär ­strävar han efter att bibehålla den nya europeiska ­maktbalans som enandet har gett upphov till.

1871

Otto von Bismarck utnämns till rikskansler i det nya tyska kejsardömet.

1873

Rikskanslern bildar en allians mellan kejsar­dömena Tyskland, Österrike och Ryssland.

1878

Bismarck bjuder in Europas stormakter till ­Berlinkongressen för att stabilisera ­situationen efter det rysk-turkiska kriget.

1884-85

Den tyske rikskanslern leder ­Berlinkonferensen, där Afrika delas upp ­mellan de europeiska kolonialmakterna.

1890

Bismarck avgår som rikskansler, två år efter att Vilhelm II blivit kejsare av Tyskland.