John Mathew Smith 2001
Nelson Mandela

Nelson Mandela besegrade apartheid bakom galler

Inte ens 27 år i fängelse kunde stoppa Nelson Mandelas kamp för att befria Sydafrika från apartheidregimens bojor, och 1994 valdes han till Sydafrikas förste svarte president.

Vem var Nelson Mandela?

Nelson Mandela föddes den 18 juli 1918 i byn Mvezo i sydöstra Sydafrika.

På den tiden lydde Sydafrika under Brittiska imperiet, som 1910 hade bildat Sydafrikanska unionen. I den hade de svarta invånarna varken rätt att rösta eller att äga mark.

Rasismen fick Nelson Mandela uppleva redan som barn, när hans far fråntogs sin titel som byns hövding och fick sin förmögenhet konfiskerad av den vita eliten. När Nelson Mandela var tio år gammal avled pappan av en lungsjukdom.

De följande åren växte Nelson Mandela upp tillsammans med sin mor under fattiga omständigheter.

En ung Nelson Mandela

Nelson Mandela vid 16 års ålder.

© Unknown author

Tack vare att hans far varit vän med kungen av den sydafrikanska regionen Tembuland lyckades Nelson Mandela komma in vid universitetet.

Där studerade han juridik, politik och engelska. Efter ett par år vid universitetet relegerades han emellertid efter att ha deltagit i en protestaktion mot den usla maten på lärosätet.

Protesten blev startskottet till Nelson Mandelas politiska karriär inom ANC, Afrikanska nationalkongressen, som 1912 bildats som en reaktion på raslagarna inom Sydafrikanska unionen.

Vad kämpade Nelson Mandela för?

Massaker får Mandela att ta till våld

År 1948 införde den vita minoriteten ett apartheidstyre. Apartheid betyder ”åtskillnad”, och styresskicket innebar att segregationen i Sydafrika sattes i system.

Nelson Mandela kämpade hårt mot de rasistiska lagarna. År 1949 utnämndes han till en av ledarna för ANC och organiserade bland annat en årslång kampanj för civil olydnad, inspirerad av förebilden Mahatma Gandhis aktioner baserade på icke-våld i Indien.

När polisen i mars 1960 sköt ihjäl 69 svarta personer i bostadsområdet Sharpeville bytte Nelson Mandela taktik. Nu förespråkade han sabotage mot regimen.

De vitas brutalitet mot de svarta gav inte ANC något annat val än att bekämpa våld med våld. Som Nelson Mandela själv formulerade det: ”Den vilda bestens angrepp kan inte avvärjas med bara nävar.”

Varför fängslades Nelson Mandela?

27 år i fängelse gör Mandela mild

År 1962 greps 44-årige Nelson Mandela och i Sydafrikas högsta domstol dömdes han till fem års fängelse för sabotage. Tre år senare ändrades domen till livstid. Under rättegången höll Nelson Mandela ett av sina mest kända tal:

”Jag har hyllat idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle, där alla lever tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas leva länge nog för att uppnå. Men om det krävs är jag beredd att dö för det.”

Med fångnumret 466/64 på ryggen fördes Nelson Mandela till en liten cell på fängelseön Robben Island – isolerad från sin hustru Winnie, sina barn och sina bröder och systrar i kampen.

Nelson Mandelas cell på Robben Island

Nelson Mandelas cell på Robben Island var endast fem kvadratmeter stor och innehåll ett bord, en latrinhink och några mattor. Under dessa elände förhållanden tillbringade Mandela 18 år av sitt liv.

© Paul Mannix/Flickr

Vistelsen på Robben Island varade i 18 år. Sedan förflyttades Nelson Mandela först till fängelset Pollsmoor i Kapstaden och 1988 till sitt sista fängelse, Victor Verster, strax utanför staden.

I stället för att bli förhärdad och bitter av det lidande som han upplevde i fängelset växte det inom Nelson Mandela fram en andlig styrka och ett stort medlidande med de fiender som han tidigare hade bekämpat med bomber och skjutvapen.

Hans medmänsklighet berörde flera av fångvaktarna, som blev goda vänner med Nelson Mandela under tiden i fängelse.

VIDEO: Nelson Mandela talar till det sydafrikanska folket

Nelson Mandelas första tal till Sydafrikas befolkning efter sin frigivning 1990.

När blev Nelson Mandela president?

Får Nobels fredspris efter sin frigivning

Den 1 februari 1990 upphävde Sydafrikas siste vite president, F.W. de Klerk, förbudet mot ANC samtidigt som han benådade Nelson Mandela villkorslöst.

Efter 27 års fångenskap var Nelson Mandela en fri man.

År 1993 förhandlade de Klerk och Nelson Mandela fram en tillfällig författning, som innebar bland annat att det skulle hållas val med rösträtt för alla över 18 år. Det blev sista spiken i kistan för apartheidregimen.

Avskaffandet av apartheid ledde samma år till att Nelson Mandela och F.W. de Klerk tilldelades Nobels fredspris, och 1994 valdes 75-årige Nelson Mandela till Sydafrikas förste svarte president.

Nelson Mandela var president fram till 1999. Under den perioden såg han till att förbättra välståndet, rättssäkerheten och livsvillkoren för den svarta majoriteten i Sydafrika.

När dog Nelson Mandela?

Sydafrika fortfarande ojämlikt

Nelson Mandela avgick som president 1999 och drog sig senare tillbaka helt som offentlig person.

År 2011 lades Nelson Mandela in på sjukhus med svåra hälsoproblem. Två år senare tog sjukdom knäcken på honom, och han avled på sjukhuset i Johannesburg, 95 år gammal.

Hans inflytande lever emellertid kvar i Sydafrika, som trots apartheidstyrets avskaffande fortfarande kämpar för att skapa ett jämlikt samhälle utan orättvisor baserade på hudfärg.

Sydafrika hör fortfarande till de mest ojämlika länderna i världen enligt internationell statistik.

Hela 64 procent av den svarta befolkningen lever i fattigdom, medan det gäller för endast en procent av den vita befolkningen.