John F Kennedy skrev dagbok om Hitler

Under en rundresa i Europa efter andra världskriget skrev en ung John F Kennedy dagbok. Han skrev bland annat att Hitler var skapt att bli en legend.

År 1945 skrev en ung John F Kennedy dagbok, i vilken han bland annat skrev ner sina tankar om Hitler.

© Shutterstock & Creative Commons

Under andra världskriget tjänstgjorde John F Kennedy i den amerikanska flottan i Stilla havet – långt bort från Hitlers Tyskland.

Efter kriget år 1945 reste emellertid den 28-årige Kennedy runt i Tyskland som nyhetsreporter, då han även besökte Hitlers residens Berghof i Bayern.

Under Europaresan förde den unge John F Kennedy vad som tros vara hans enda dagbok.

Kallar Hitler legend

I dagboken skriver John F Kennedy att ”Adolf Hitler är en hatad figur just nu, men för eftervärlden kommer han att framstå som en av historiens mest betydelsefulla personer”.

Han skriver också att ”han (Hitler, red.) var skapt att bli en legend”.

Dessutom skriver Kennedy att ”Hitler hade oändliga ambitioner för sitt land, vilket gjorde honom till ett hot för världsfreden, men det sätt på vilket han levde och dog hade en mystik över sig som kommer att leva vidare och växa efter hans död.”

Kennedy skrev dagboken, som är 61 sidor lång, cirka fyra månader efter Hitlers död.

Dagboken ska säljas

Kennedy gav senare dagboken till Deirdre Henderson, som arbetade som forskningsassistent åt honom när han var senator.

Den 26 april tänker Deirdre Henderson sälja originalet av dagboken på ett auktionshus i Boston.

I samband med auktionen påpekar Deirdre Henderson att Kennedy ingenstans i dagboken uttrycker sympati för vare sig Hitler eller nazismen.

Dagboken kommer troligen att säljas för motsvarande 1,8 miljoner kronor.