Hjärnsjukdom gjorde Stalin till tyrann

Hittills hemliga anteckningar från Stalins läkare avslöjar att diktatorn led av åderförkalkning i hjärnan. Sjukdomen kan förklara Stalins paranoida beteende.

En kraftig åderförkalkning i hjärnan var orsaken till att Sovjetunionens diktator Josef Stalin bara blev alltmer paranoid och grym med åren. Det hävdade Aleksandr Myasnikov, en av de läkare som skötte Stalin under hans sista timmar och som var med och obducerade diktatorns lik.

Obduktionen avslöjade att Stalin under flera år hade lidit av en allt svårare åderförkalkning av hjärnans artärer. Enligt Myasnikov förvärrade sjuk­domen troligen Stalins redan minst sagt besvärliga personlighet:

”Landet leddes kort sagt av en sjuk man”, konstaterade läkaren i sin dagbok. Delar av rapporterna har nyligen publicerats av den ryska tidningen Moskovskij Komsomolet.

Stalin dog den 5 mars 1953 efter en kraftig hjärnblödning. De sista 15 åren av hans styre präglades av brutala deportationer av hela befolknings­grupper samt Stalins fruktan för konspirationer.

Efter Aleksandr Myasnikovs död beslagtog KGB hans dagbok, och läkarens familj har nyligen återfunnit dagboken i statsarkiven.

År 1940 gav Stalin order om att cirka 4000 tillfånga­tagna polska officerare skulle skjutas i den så kallade Katynmassakern. I hemlandet lät han deportera eller avrätta flera miljoner personer av fruktan för sammansvärjningar och uppror.

Utdrag från Myasnikovs dagbok

”Jag anser att Stalins grymhet och misstänksamhet, hans rädsla för fiender såväl som hans extrema envishet i hög grad berodde på åderförkalkningen i hjärnartärerna. Kort sagt: Landet leddes av en sjuk man.”

”Stalin har sannolikt tappat känslan för gott och ont, hälsosamt och farligt, acceptabelt och oacceptabelt, vän och fiende.”

”Sjukdomen förstärker karaktärsdragen så att en argsint människa blir ond, och en lätt misstänksam person blir paranoid.”