Shutterstock

Frigav Lincoln några slavar?

Amerikanska skolbarn får lära sig att president Abraham Lincoln gjorde alla slavar fria, men verkligheten är mer komplex.

Fortfarande slaveri efter lagstiftningen

Myten uppstod den 1 januari 1863, under det amerikanska inbördeskriget, när en ny lag som gjorde alla slavar fria trädde i kraft.

Det enda problemet var att den så kallade Emancipationsproklamationen bara gällde Sydstaterna, men var utfärdad av Nord­staternas president Lincoln, som inte hade någon makt i området, eftersom de båda lands­ändarna låg i krig med varandra.

Lincolns lag var i praktiken alltså en lag för ett annat land, och därför kan inte några slavar sägas ha vunnit sin frihet genom proklamationen.

Lagen hade inte heller någon effekt i Nordstaterna, där några delstater fortfarande tillät slavar.

Förbudet mot slavar i Sydstaterna var en del av Lincolns strategi att demoralisera fienden. Nu slogs de fattiga vita i Sydstaterna plötsligt för att bevara de rika plantageägarnas privilegier och inte för Söderns frihet.

Först år 1865, efter Lincolns död, godkändes förslaget om en lag mot slaveri äntligen av kongressen.