Frigav Lincoln några slavar?

Amerikanska skolbarn får lära sig att president Abraham Lincoln gjorde alla slavar fria, men verkligheten är mer komplex.

Amerikanska skolbarn får lära sig att president Abraham Lincoln gjorde alla slavar fria, men verkligheten är mer komplex.

Shutterstock

Fortfarande slaveri efter lagstiftningen

Myten uppstod den 1 januari 1863, under det amerikanska inbördeskriget, när en ny lag som gjorde alla slavar fria trädde i kraft.

Det enda problemet var att den så kallade Emancipationsproklamationen bara gällde Sydstaterna, men var utfärdad av Nord­staternas president Lincoln, som inte hade någon makt i området, eftersom de båda lands­ändarna låg i krig med varandra.

Lincolns lag var i praktiken alltså en lag för ett annat land, och därför kan inte några slavar sägas ha vunnit sin frihet genom proklamationen.

Lagen hade inte heller någon effekt i Nordstaterna, där några delstater fortfarande tillät slavar.

Förbudet mot slavar i Sydstaterna var en del av Lincolns strategi att demoralisera fienden. Nu slogs de fattiga vita i Sydstaterna plötsligt för att bevara de rika plantageägarnas privilegier och inte för Söderns frihet.

Först år 1865, efter Lincolns död, godkändes förslaget om en lag mot slaveri äntligen av kongressen.