Bundesarchiv / Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons

Den tyska fyrklövern

Framför allt fyra kanslerer har lämnat avtryck på Tyskland. Rösta på den störste kanslern genom tiderna sist i artikeln.

OTTO VON BISMARCK

Järnkanslern som svetsade samman riket

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regeringstid: 1867–1890
 • Största bedrift: Enandet av de tyska småstaterna
 • Största misstag: Förbudet av socialdemokratin

Den preussiske adelsmannen Otto von Bismarck var 52 år, när den preussiske kungen gjorde honom till kansler – och han inledde det som skulle bli hans livsverk: att foga samman de 25 tyska staterna till ett enat kejsardöme.

För att få de många lokala härskarna att ge upp sin självständighet behövde Bismarck ett hot utifrån. Med list och manipulation fick han Danmark, Österrike och till slut Frankrike att förklara krig mot tyskarna.

Planerna gick i lås, och 1871 kröntes den preussiske kungen som kejsar Vilhelm I.

KONRAD ADENAUER

Räddaren som fick Västtyskland på fötter

© Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons
 • Regeringstid: 1949–1963
 • Största bedrift: Etableringen av Västtyskland
 • Största misstag: Försummade en tysk återförening

Från 1917 till 1933 var Adenauer överborgmästare i Köln – en post han blev av med för att han vägrade att hissa hakkorsflaggan.

Att han avskedats talade till hans favör, när USA, Storbritannien och Frankrike 1945 ockuperade västra Tyskland. Adenauer var med och grundade det kristdemokratiska partiet CDU och blev ledare för den första västtyska regeringen. Han införde en social marknadsekonomi med nära kontakter till de västallierade.

På grund av svårigheten att hitta kompetent personal tillät Adenauer att talrika före detta nazister fick positioner i förbundsrepublikens statsapparat: ”Man häller ju inte ut det smutsiga vattnet om man inte har något rent”, som han förklarade.

WILLY BRANDT

Fredskanlsern som sträckte ut handen åt öst

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regeringstid: 1969–1974
 • Största bedrift: Försoningen med östblocket
 • Största misstag: En Stasiagent som anställd

När nazisterna kom till makten 1933 förbjöds den tyska socialdemokratin, och medlemmarna fick gå under jorden. En av dem var 20-årige Willy Brandt, som flydde till Norge.

Efter freden 1945 kunde han återvända till Tyskland, och efter tolv år inta posten som överborgmästare i Västberlin. Livet i kalla krigets yttersta utpost inspirerade honom till en uppgörelse med Adenauers oförsonliga syn på östblocket och i stället söka samarbete.

Willy Brandts regeringstid slutade i förtid, efter att Brandts personlige sekreterare avslöjats som östtysk spion. Kanslern avgick och överlät posten till den effektive och osentimentale Helmuth Schmidt.

HELMUT KOHL

Återföreningskanslern som grep chansen

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regeringstid: 1982–1998
 • Största bedrift: Tysklands återförening
 • Största misstag: Slutade inte i tid.

De båda första regeringsperioderna under kansler Kohl var tämligen händelselösa, och inför valet 1990 förutspådde alla att han skulle bli bortröstad. Då inträffade miraklet.

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren, och Kohl såg sin chans att bli historisk. De följande månaderna förhandlade han fram den tyska återföreningen, trots stark motvilja från bland andra britternas premiärminister Margaret Thatcher.

Kohl vann ytterligare två förbundsdagsval, men efter totalt sexton år hade tyskarna helt enkelt tröttnat på honom. År 1999 blev han dessutom insnärjd i en korruptionsaffär, så att han resten av livet var en paria i sitt parti CDU.

Kohls arvtagare blev den östtyska kemisten Angela Merkel, som 2005 petade Gerhard Schröder från makten.

OMRÖSTNING