Robert Schediwy
Gata i Kina med propagandaplakat

När infördes Kinas ettbarnspolitik?

På 1970-talet har Kina fått 250 miljoner nya munnar att mätta – och staten får ta till drastiska metoder för att sänka det alarmerande höga födelsetalet.

Kinas hårda ettbarnspolitik infördes 1980. Syftet med lagen – som inte tillät att kineserna fick mer än ett barn – var att dämpa den explosiva befolkningstillväxten, som enligt Kinas kommunistparti hotade landets ekonomiska utveckling och sociala stabilitet.

Landets befolkningsboom tog fart på allvar efter andra världskriget. Efter hundra år av krig och epidemier fick kineserna bättre levnadsvillkor och den genomsnittliga livslängden ökade. Befolkningssiffran ökade så mycket att Kina 1970 hade fått 250 miljoner nya munnar att mätta.

Kinesiskt brudpar

Äktenskapet har stor betydelse i Kina – därför riskerar flera miljoner män att bli utstötta, eftersom de inte hittar någon fru.

© Shutterstock

Förbud har gett överskott av män

”Senare, längre, färre”

Till en början försökte Kina hejda befolkningstillväxten med parollen ”Senare, längre och färre” – senare äktenskap, längre tid mellan födslar och färre barn. Preventivmedel och abort lanserades på bred front i synnerhet på landsbygden, där de flesta barn föddes, men åtgärderna gav ingen större effekt. I stället införde staten 1980 ett förbud mot mer än ett barn.

Hur strängt lagen upprätthölls varierade dock från region till region. I städerna var trycket från staten hårt och bland annat tvingades kvinnor att ta p-piller, medan invånarna uppmanades att spionera på varandra. På landsbygden ignorerades ofta brott mot lagen. År 2013 lättade staten på ettbarnspolitiken, och tre år senare upphävdes lagen, så att kineser fick möjlighet att ha två barn. Under första halvåret 2021 höjdes antalet till tre barn.

Experter bedömer att den hittills stränga politiken kan ha reducerat Kinas befolkning med cirka 400 miljoner.

Video: Så var det att växa upp under Kinas ettbarnspolitik

Den kinesisk-amerikanska dokumentärfilmaren Nanfu Wang berättar i denna video om hur det var att växa upp under Kinas ettbarnspolitik.