Wikimedia Commons

Mänskliga rättigheter är en ny uppfinning

Många stater har genom historiens gång haft lagar om medborgarnas eller ståndens rättigheter, men universella mänskliga rättigheter är väldigt nytt.

Mänskliga rättigheter som vi känner dem i dag omfattar bland annat rätten till religions- och yttrandefrihet.

Fröet till dessa rättigheter såddes under antiken, då filosofer argumenterade för att människan har vissa av naturen givna rättigheter.

Dessa tankar förblev dock ett filosofiskt spörsmål, och först 1215 togs ett viktigt steg mot de moderna mänskliga rättig­heterna med Magna Carta.

Dokumentet undertecknades av den engelske kungen och understryker bland annat rätten till en rättvis rättegång.

Rättigheter var dock endast för adeln, och först hos 1700-­ talets tänkare uppstod idén att alla har grundläggande rättigheter.

Dessa tankar påverkade bland annat USA:s självständighetsförklaring från 1776, som slår fast att ”alla människor är skapade lika” och ”har vissa omistliga rättigheter”.

I kölvattnet på andra världskriget antog 48 länder 1948 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som definierar hur de ska tolkas i vår tid.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna