Kungar och studenter ville återförena Norden

Under drottning Margareta var Norden ett enda, stort rike. Drottningens så kallade Kalmarunion kollapsade 1523, men sedan dess har det gjorts flera försök att ena de nordiska länderna. Rösta om gränsdragningen i slutet av artikeln.

SVENSKA DRÖMMAR

Svensk kung ville vara den nya Margareta

Karl X Gustav (1622–1660) sattes på plats av den starka sjömakten och handelsnationen Nederländerna.

© Nationalmuseum (Stockholm)

Karl X Gustav invaderade år 1658 Danmark och fick bland annat Skåne i utbyte mot fred. Sex månader senare belägrade han emellertid Köpenhamn.

Det var endast ett ingripande från stormakten Nederländerna som förhindrade att Danmark-Norge slukades. Nederländerna tänkte inte acceptera att en och samma nation kontrollerade båda sidor av den viktiga handelsvägen genom Öresund.

STUDENTRÖRELSE

Studenter tänkte skandinaviskt

Studenter i Uppsala omkring år 1900. Då hade skandinavismen ebbat ut – trots stöd från den danske författaren H.C. Andersen, som 1837 skrivit dikten ”Jeg er en Skandinav”.

© Okänd/Upplandsmuseet

Under 1800-talet lyfte studenter och intellektuella fram skandinavisk historia och kultur inom en rörelse som kallades skandinavismen. Somliga agiterade för ett återskapande av unionen.

Tanken mötte motstånd i Norge, som först 1814 hade blivit självständigt. Den nordiska andan resulterade därför endast i en gemensam guldmyntfot. Från 1873 betalade alla skandinaver med kronor.

NORDISKA RÅDET

Efter kriget sökte vi gemenskap

Nordiska rådets första möte hölls i Köpenhamn den 13 februari 1953 – i närvaro av den danske kungen Fredrik IX, och hans svenska hustru, drottning Ingrid.

© Allan Moe/Ritzau Scanpix

I slutet av 1940-talet försökte nordiska politiker bilda en försvarspakt, enligt vilken länderna skulle undsätta varandra. Planerna grusades emellertid av försvarsalliansen NATO.

År 1951 bildades Nordiska rådet, vilket gjorde det möjligt att till exempel korsa gränserna utan pass. Idén om en gemensam nordisk marknad dog, när Danmark 1972 gick med i EG.

OMRÖSTNING