Hur utbredd blev kommunismen?

Kommunistiska ledare ville se en ”världsomspännande revolution” – hur nära målet var de?

När de tyska filosoferna Karl Marx och Friedrich Engels gav ut "Kommunistiska manifestet" år 1848, skrev de om behovet av en världsomspännande revolution.

Bland dem som tog till sig idéerna var Lenin och Stalin, men av praktiska skäl begränsade de länge kommunismen till sitt eget land. De stängde nationen för all kontakt och handel med icke-kommunistiska länder, bl a för att säkra sig mot kapitalistiskt inflytande.

Under 1900-talet uppkom flera versioner av den kommunistiska ideologin. Utbredningen var som störst på 1980-talet, då cirka 1/3 av jordens befolkning, 1,5 miljarder människor, levde under hammaren och skäran.

Tjugofem länder har vid något tillfälle varit kommunistiska, åtminstone på papperet. I dag är det Laos, Kina, Kuba, Nord­­korea och Vietnam som bekänner sig som efterföljare till Marx och Engels lära.

Tjugofem länder har vid något tillfälle varit kommunistiska, åtminstone på papperet.