Hur gamla är Genèvekonventionerna?

Chocken efter ett besök på ett slagfält i Italien fick affärsmannen Henri Dunant att påbörja det arbete som ledde till upprättandet av Röda Korset och införandet av Genèvekonventionerna.

Den första konventionen

Den första konventionen skrevs under av bland annat Sverige.

© Schweizerisches Bundesarchiv

Tusentals soldater låg sårade utan hjälp när affärsmannen Henri Dunant år 1859 besökte ett slagfält i Italien.

Dunant blev chockad och skrev senare om händelsen i en bok. Han föreslog att man skulle bilda en politiskt neutral organisation som tog hand om krigsoffer.

Han skrev också att alla regeringar borde skriva under ett traktat som säkrade att organisationen, som kom att bli Röda korset, fick tillträde till krigszoner.

År 1864 ledde Dunants förslag till den första Genèvekonventionen som skrevs under av tolv länder. Ursprungs­dokumentet kompletterades sedan med tre traktat och tre protokoll.

Henri Dunant

Henri Dunant fick 1901 Nobels fredspris för sitt humanitära arbete.

© Getty Images