AA Photo

Nytt fynd: Starka kvinnor regerade hettiternas rike

Ett fynd vid den syrisk-turkiska gränsen vederlägger teorin att män hade monopol på makten i hettiternas rike.

Ett nytt fynd vid den turkisk-syriska gränsen visar att invånarna i den hettitiska staden Karkemish gick till en lokal administratör vid namn Matiya, när de hade problem.

Redan 1 500 år före Kristus förfogade hettiternas rike över en välfungerande administration, som avgjorde konflikter mellan invånare och utfärdade tillstånd att till exempel starta verksamheter eller bygga hus.

Matiya sticker emellertid ut från mängden av administratörer – hon var nämligen kvinna. I Karkemishs ruiner har arkeologer funnit åtskilliga officiella sigill, som Matiya använde i sitt ämbete, när hon undertecknade dokument.

Hettiternas rike (grönt) var störst i slutet av 1300-talet f.Kr.

© Sémhur

Matiya var högt uppsatt

Upptäckten skakar om historikernas föreställningar om hur könsrollerna såg ut i hettiternas rike. Experterna har antagit att hettiterna levde i ett påtagligt mansdominerat samhälle – liksom faraos Egypten, som riket ofta låg i strid med.

Hos hettiterna gällde olika lagar för män och kvinnor – till exempel fick kvinnor betydligt mindre i ersättning än män. Att en kvinna som Matiya kunde inneha ett så högt ämbete som administratör kommer därför som en stor överraskning.

Arkeologerna bakom fyndet anser dessutom att Matiya har varit högt uppsatt inom administrationen. Av det dussin sigill som de grävt ut i Karkemish tillhörde två tredjedelar Matiya.