Anadolu Agency/Getty Images
Talibankrigare

När uppstod talibanerna?

Talibanernas mycket stränga tolkning av islam växte fram under det afghanska inbördeskriget på 1990-talet. Nu har talibanerna på nytt tagit makten i Afghanistan.

I augusti 2021 återerövrade talibanerna den afghanska huvudstaden Kabul, och därmed hade den fundamentalistiska muslimska rörelsen kämpat sig tillbaka till makten och stod ännu en gång som segrare, nästan tjugo år efter att USA drivit bort den från Kabul.

Talibankrigare

Efter 20 års kamp erövrade talibanerna Afghanistan på nytt i augusti 2021.

© Anadolu Agency/Getty Images

Talibanerna etablerades 1994 under ett blodigt inbördeskrig. Grundarna var afghanska krigare, som härdats av 1980-talets strider mot de sovjetiska ockupationsstyrkorna i Afghanistan. Deras mål var att införa en sträng tolkning av islamisk lag och eliminera allt utländskt inflytande i Afghanistan.

Män skulle ha skägg

Talibanernas kompromisslöshet blev snart uppenbar, när de 1996 erövrade Kabul. Musik, tv och idrott förbjöds, män blev skyldiga att bära långt skägg, och kvinnor fick inte lov att gå i skolan eller delta i arbetslivet.

Deras tid vid makten tog emellertid tvärt slut efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York och Pentagon i Washington den 11 september 2001.

Pashtunmän

Omkring tretton miljoner av Afghanistans invånare tillhör pashtunerna.

© The British Library

Vilka är pashtunerna?

I jakten på hjärnan bakom attacken, Usama bin Ladin, gick USA in i Afghanistan för att förhindra att talibanerna skyddade terrorgruppen al-Qaida, som hade sin bas i de afghanska bergen.

De följande tjugo åren stred talibanerna mot de amerikanska styrkorna, och de sista av dessa lämnade Afghanistan sommaren 2021. För den afghanska befolkningen innebar tillbakadragandet en osäker framtid under talibanernas styre.