Nazarbajev, Putin

När uppstod Kazakstan?

År 1991 lösgjorde Kazakstan sig från Sovjetunionen och såg fram emot en framtid med ekonomisk tillväxt. Sedan intog Nursultan Nazarbajev presidentposten.

År 1991 lösgjorde Kazakstan sig från Sovjetunionen och såg fram emot en framtid med ekonomisk tillväxt. Sedan intog Nursultan Nazarbajev presidentposten.

Kremlin.ru

Vår tids Kazakstan reste sig ur ruinerna av Sovjetunionen 1991, då landet blev självständigt. Därmed blev kazakerna till slut herrar i sitt eget hus efter flera hundra år under rysk överhöghet – först tsardömet och senare Sovjetunionen, som bland annat utnyttjade Kazakstan för att testa kärnvapen och dumpa giftigt kemiskt avfall.

Kazaker

Kazakerna har i århundraden kämpat för sin självständighet.

© Creative Commons

Kazakerna har varit förtryckta i århundraden

Sedan 1700-talet har först den ryske tsaren och senare de kommunistiska bolsjevikerna kämpat för att kuva de nomadiska och upproriska kazakerna.

1500-talet

Kazakiska nomader slår sig ihop i en sammanslutning av stammar. De följande århundradena kämpar kazakerna mot ryssar och kineser, som försöker expandera in i deras landområden.

1700-talet

Flera kazakiska stammar ingår lösa allianser med den ryske tsaren, som långsamt ökar sitt inflytande över nomadstammarna.

1820-talet

Tsaren inför rysk administration, lagstiftning och beskattning i de kazakiska områdena. En del kazaker utvandrar till Kina, medan andra omfamnar det ryska inflytandet.

1868

De kazakiska områdena införlivas i det ryska tsarväldet, och ett stort antal ryska bönder slår sig ner i området för att odla marken.

1917

Kazakerna bryter med tsarens försvagade Ryssland och utropar en självständig stat. Redan 1920 hamnar kazakerna dock under bolsjevikernas och Sovjetunionens kontroll.

1930-talet

Ryssarna tvingar de kazakiska nomaderna att bli bofasta och bedriva lantbruk i stora kollektiv. Omkring 40 procent av den kazakiska befolkningen omkommer i strider med ryssarna eller dör på grund av hungersnöd.

1991

Sovjetunionen går i upplösning, och den nyvalde kazakiske presidenten Nursultan Nazarbajev förklarar i december 1991 sitt land självständigt.

Glädjen över den återvunna friheten blev dock kort för kazakerna. I samband med självständigheten valdes Nursultan Nazarbajev till president med 95 procent av rösterna i ett val då han var den ende kandidaten – och han höll titeln i ett järngrepp de följande tre decennierna.

Presidenten bestämmer allt

Under Nazarbajev infördes ett auktoritärt styre, som begränsade yttrande- och pressfriheten och förtryckte all politisk opposition. Samtidigt tillförskansade presidenten sig alltmer makt, så att han bland annat kunde lösa upp parlamentet eller avvisa dess lagförslag. Dessutom kunde presidenten utse och avsätta regeringen, och han hade även rätt att lägga sig i rättsfall.

När Nazarbajev till slut avgick 2019 såg han till att utse sin egen efterträdare. Även denne har vunnit alla val sedan dess, men valen har kritiserats av internationella valobservatörer.

Nazarbajev, Putin

Kazakstan har en nära allierad i Ryssland, som skickat styrkor till landet under de senaste oroligheterna.

© Kremlin.ru

Kazakstan har stora förekomster av olja och gas. Större delen av befolkningen ser emellertid aldrig rikedomarna, som hamnar hos presidentens inre krets.

När priserna på drivmedel plötsligt fördubblades gick kazakerna i början av 2022 ut på gatorna för att demonstrera mot de sociala och ekonomiska orättvisorna. Enligt presidenten är demonstranterna terrorister, som bara vill destabilisera hans land.