När började historien?

Historisk tid är den del av människans förflutna som är känd från skriftliga källor. Utan skriften är det omöjligt att förmedla historien till eftervärlden.

Historisk tid är den del av människans förflutna som är känd från skriftliga källor. Utan skriften är det omöjligt att förmedla historien till eftervärlden. De äldsta historiska källorna kommer från Sumer i våra dagars södra Irak och är ca 6.000 år gamla. På tusentals lertavlor med ­kilskrift har vi fått veta mycket om allt från köpmännens lager till vilka kungar som härskade.
Perioder utan skriftliga källor är förhistoriska.