Travelers in the Middle East Archive
Cannabis

När blev cannabis olagligt?

För 650 år sedan utfärdade en arabisk furste det första förbudet mot cannabis och hotade alla som bröt mot lagen med ett grymt straff. Inte ens smärta och plågor kunde dock hålla hans undersåtar från den sötaktiga röken.

Ett av de första kända förbuden mot cannabis infördes år 1378 i Arabien. En lokal furste vid namn Soudom Sheikhouni blev så trött på att hans fattiga undersåtar ofta blev höga och dåsade i stället för att arbeta att han införde en lag mot drogen.

Fursten beordrade att alla hampaplantor i regionen skulle förstöras och förkunnade att den som ertappades med att använda cannabis skulle få sina tänder utdragna.

Förbudet fick dock inte den avsedda effekten, för mindre än 20 år senare hade förbrukningen av cannabis bland Sheikhounis undersåtar ökat.

Kungen: Ni blir som idioter!

Nästa kända förbud infördes fyrahundra år senare, när kung Andrianampoinimerina år 1787 reformerade lagstiftningen i Madagaskar och förkunnade att användning av cannabis var en allvarlig asocial och samhällsskadlig handling, som kunde ledatill dödsstraff.

”När ni röker hampa blir ni som idioter. När ni röker de långa bladen överger ni era sinnen – av denna anledning vill jag inte ha det”, sa kungen. Till slut tvingades han dock inse att inte ens dödsstraff kunde få bukt med haschrökandet i hans rike.

Under 1800-talet följde flera länder i kung Andrianampoinimerinas fotspår och förbjöd cannabis – bland annat Mauritius, Singapore och Grekland.

Förbudet spred sig på allvar under 1900-talets första årtionden, och 1925 införde Nationernas förbund – en föregångare till FN – de första internationella åtgärderna mot cannabis.

Det skedde i samband med revideringen av Internationella opiumkonventionen, då hasch fogades till listan över farliga droger som skulle kontrolleras internationellt.

Det var dock först efter andra världskriget som cannabis blev olagligt på många håll i Europa.

Hur länge har vi använt cannabis?

Människans användning av cannabis har rötter som sträcker sig långt bakåt i tiden. Historiker bedömer dock att forntidens kineser för mer än 10 000 år sedan var de första som började använda plantan.

Rökelsekar
© Xinhua Wu

10000 f.Kr.

Cannabis är en av de första växter som människan kultiverade. Det skedde för cirka 12 000 år sedan i nordvästra Kina. Det tycks även ha varit där som cannabis började användas som rusmedel. År 2019 fann forskare spor efter cannabis i rökelsekärl hittade på en 2 500 år gammal gravplats.

Assyrien
© Sailko

2000 f.Kr.

Från Asien spred cannabis sig till Mellanöstern. Till de första användarna hörde folket assyrierna, som kom från dagens Irak. Assyrierna använde cannabis som rökelse och kallade drogen för qunabu – ett ord som tycks ha gett upphov till det moderna ordet cannabis.

Skyterna
© ArchaiOptix

500 f.Kr.

Den första skriftliga källa som nämner cannabis är en text av den grekiske författaren Herodotos (ca 484–425 f.Kr.). Han berättar att det asiatiska ryttarfolket skyterna lade cannabisfrön på varma stenar och andades in röken. ”Skyterna tjöt av förtjusning åt detta ångbad”, skriver den grekiske historikern.