Var kommer drakarna ifrån?

Det finns drakar i nästan alla kulturer. Hur kommer det sig?

Myter om drakar har uppstått oberoende av varandra i många olika kulturer, och därför har drakarna också olika egenskaper. I vissa kulturer kan de spruta eld och flyga, i andra har de inga vingar men är giftiga. Drakarnas utseende påminner om varandra i alla de olika kulturerna. En av de vanligaste förklaringarna till det har att göra med de fossila rester av dinosaurier som finns över hela världen.

Nordens vikingar snidade figurer av farliga drakar som utsmyckning på sina skepp.

Lämningarna av en Tyrannosaurus rex kan till exempel lätt leda tankarna till drakar, och den kinesiske historikern Chang Qu beskrev år 300 f Kr fossiler som just drakben. En annan teori går ut på att människan instinktivt bär på en fruktan för ormar, stora kattdjur och rovfåglar – drag som alla känns igen i draken. Bilden av draken ska då ha fötts ur den rädslan.

Kinas drakar är lyckobringande och symboliserar makt. De ingick i kejsarens sigill.