Wikimedia Commons

Spring-heeled Jack var victoriatidens Batman

Alla kände till Spring-heeled Jack i 1800-talets London. Först som en fruktad figur och sedan som en hemlighetsfull hjälte

Spring-heeled Jack var en oerhört berömd och ökänd figur i 1800-talets Storbritannien.

Han observerades första gången 1837, då en man i London påstod sig ha sett en mystisk, djävulsliknande person hoppa över en hög kyrkogårdsmur.

Några månader senare berättade en ung tjänsteflicka att hon i en mörk gränd hade antastats av en liknande person, men att han hade flytt från platsen, när hon började skrika.

De följande åren dök Spring-heeled Jack upp i otaliga historier – först i London, sedan i hela Storbritannien.

Ofta skrämde han vettet ur intet ont anande personer för att sedan försvinna med ett skutt, medan han skrattade högt och diaboliskt.

Med tiden blev Spring-heeled Jack så populär att han blev huvudperson i flera skönlitterära böcker och teaterstycken.

Spring-heeled Jack går från skurk till hjälte

Medan figuren i början betraktades som hemsk och farlig, bytte han med tiden karaktär och framställdes som en hemlig hjälte, som i skydd av mörkret skyddade de svaga och straffade de onda – som den viktorianska erans Batman.

Efter att ha fascinerat britterna i mer än sjuttio år gled Spring-heeled Jack in i glömskan i början av 1900-talet.

Flera forskare har försökt förklara fenomenets uppkomst.

I dag är de flesta eniga om att Spring-heeled Jack var en form av masshysteri som uppstod till följd av rykten, vidskepelse och sensationshungriga tidningar.