Walt Disney Enterprises & Imageselect

De säkra tecknen: Så avslöjar du en häxa

Det var allmänt känt att häxor i regel var fula och hade sällskap av en katt. Om en anklagad kvinna förnekade att hon var en häxa kunde ett antal prövningar avslöja om hon var skyldig.

Viktprovet - nederländare tjänade på att väga kvinnor

Smala kvinnor vägde inte så mycket och ansågs därför lättare kunna lyfta från marken och flyga till en häxsabbat. Kvinnor utan hull på kroppen riskerade därför att anklagas.

I den nederländska staden Oudewater hade man därför inrättat ett hus, i vilket kvinnor vägdes på en särskild våg för att testa om de var häxor. Kvinnor som ville undvika att anklagas reste till staden för att få ett certifikat på att de var normalviktiga.

Stickprovet - djävulen märkte sina tjänare

När en häxa ingick sin djävulspakt beseglades den med det så ­kallade Stigma diabolicum – ett märke som djävulen med sin klo satte på häxans kropp.

En misstänkt häxa spändes därför ofta fast naken på en brits. Därefter stack bödeln henne med en syl. Märket saknade känsel, så om stickandet slutade göra ont hade han hittat det.

Vattenprovet - om den misstänkta flöt var hon skyldig

Det sades att häxor inte kunde sjunka i vatten eftersom de hade avsvurit sig dopet. En anklagad kvinna skulle därför bin­das och kastas i vattnet. Flöt hon på ytan var hon en häxa, men om hon sjönk bevisade det hennes oskuld. ­

Metoden tillämpades bland annat 1751 i England. En rasande pö­bel kastade Ruth Osborne i en damm. Hon överlev­de testet, varpå hon i stället hängdes.

Tårprovet - tårar av smärta kunde säkra ett frikännande

Om den anklagade inte fällde några tårar under tortyr, var hon enligt folktron en häxa. Enligt häxjägaren Heinrich Kramer var detta prov dock inte alltid tillförlitligt, för djävulen kunde hjälpa kvinnan att gråta falska tårar.

Forskning har sedermera visat att tårkanalerna fungerar endast i ­mindre grad, när kroppen utsätts för svår smärta.

Säkra kännetecken

  • Skrynklig som ett russin: En häxa är för det mesta gammal med rynkig hud och krum rygg.
  • Skäggväxt som en man: Häxor har tjocka, buskiga ögonbryn, och en markant hårig överläpp.
  • Sneda tänder: Tänderna i munnen sitter snett, och en av dem sticker alltid fram.
  • Dålig syn: Häxor har mjölkvita, blinda ögon eller ett ondskefullt, skelande öga.
  • En hemsk röst: En häxas röst är antingen mörk och hes eller gäll och pipig.
  • Har en djävulsk medhjälpare: Häxor har en hund eller en katt, som hjälper till med svartkonsterna.